دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تصویر‌سازی‌های بدیع در غزلیات بیدل دهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

حسن بساک


2. بازتاب آداب و سنن فرهنگی در غزلیات آزاد بلگرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

هادی یوسفی؛ شیدا رحیمی؛ ایوب مرادی


3. بررسی و تحلیل مفهوم جهاد در اندیشه میرزا غلام احمد قادیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

منصور طرفداری؛ محمد کاظمی پور


4. تحلیل عوامل شکل گیری و محتوای تاریخ نگاری های محلی فارسی سند (از اوائل قرن هفتم تا اواسط قرن دوازدهم هجری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

محمدحسین ریاحی؛ سیداحمد عقیلی


5. طب هندی و نقش ایرانیان در انتقال آن به دوران اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

حمید کاویانی پویا


6. مؤلفه های مشروعیت حکومت شیبانیان، با تکیه بر اندیشه های فضل الله روزبهان خنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

مهدی فیضی سخا


7. تبیین تاثیرگذاری مذهب بر کشمکش های سرزمینی در منطقه جنوب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

مرجان بدیعی ازنداهی؛ معین برزگرزاده زرندی


8. سنجش و ارزیابی جایگاه کشورهای شبه‌قاره از نظر شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی در مقایسه با کشور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

نفیسه مرصوصی؛ مجید اکبری؛ معصومه انصاری؛ وحید بوستان احمدی


9. اولویت های دیپلماسی اقتصادی هند و تاثیر آن بر روابط اقتصادی ایران و هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

علی صناعی؛ هادی نارویی


10. واکاوی تطبیقی مضامین پایداری در شعر ملک‌الشعرای بهار و جِی آر ملّا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

اسحاق میربلوچ زایی؛ بلال ریگی؛ سعید دامنی


11. نقش هنرهای دستی بومی در تبیین طراحی کالاهای صنعتی پایدار (مطالعه موردی: تخت بافته های سنتی هند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

فروغ عموئیان


12. بررسی و تحلیل آیین قربانی انسان در هند، ایران و بین النهرین بر اساس نظریه های قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1399

ایوب امیدی؛ مریم مشرف؛ ابوالقاسم اسماعیل پور


13. گونه‌های مختلف ایهام در مثنوی نه‌سپهر امیر خسرو دهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

امیدوار عالی محمودی


14. بررسی تطبیقی اندیشه سلفی گری در شبه‌جزیره عربستان و شبه‌قاره هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

نصرالله پورمحمدی املشی؛ سیدهاشم موسوی؛ نسیم سعید


15. بررسی نقش خاندان زیک در دوره گورکانیان هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

بدرالسادات علیزاده مقدم


16. نقش سینمای عامه پسند هند (بالیوود) در ساخت بندی تصویر و برندینگ ملت هند؛ ادراک جهانی هندوستان جذاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

یاسر کهرازه؛ آرش بیداله خانی


17. تضمینی دیگر از گلستان سعدی اثر تفته سکندرآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

زهرا آقابابایی خوزانی؛ لیلا امینی؛ حسین مسجدی


18. ویژگی‌های بارز شخصیت صائب تبریزی از منظر روان‌شناسان انسان‌گرا، با تکیه بر غزلیات شاعر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

بهزاد پوررضاییان؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی؛ عزت دیره


19. عجز، مضمونی انسجام‌بخش در غزل بیدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

یحیی کاردگر


20. بازکاوی نقش راهبردی استعمارانگلیس در هند و جدایی بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

مریم ابراهیمی


21. شِلِگِل و پیامدهای اثر زبان و خرد هندیان بر زبان‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

بشیر سراجی؛ عبدالله همتی گلیان؛ محمدقاسم قاسمی نوخندان


22. گفتمان اصلاح دینی در شبه قاره هند قرن نوزدهم ( سر سیّد احمد خان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

پرستو کلاهدوزها؛ حمید عابدیها


23. فراز و فرود سیاست مذهبی حکام عادل‌شاهی بیجاپور دکن در قبال مذهب تشیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

دوست علی سنچولی


24. نحوه و علل گشترش تشیع در هند (از قرن 7 تا 10 هجری قمری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

محمدعلی پرغو


25. بررسی علل افزایش داد و ستد اسلحه در مناطق مرزی ایران و هند از 1285 تا 1305 هجری شمسی و نقش دولتهای بیگانه در آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

عباس اویسی


26. روش شناسی تفسیر نظام القرآن و تأویل القرآن بالفرقان عبدالحمید فراهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

عبدالله میراحمدی؛ سیده زینب حسینی


27. تأملی در مفهوم فنا در اندیشه بیدل و مولانا و تفاوت آن با فنا در عرفان هندی(بودایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1400

زینب پناه؛ محمد فولادی


28. بررسی مضمون و مترادفات آن از منظر شاعران سبک هندی (با تکیه بر غزلیات عرفی شیراز، طالب آملی، کلیم کاشانی و صائب تبریزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

مراد اسماعیلی؛ فاطمه گیلانی


29. بررسی سبکی معدن‌الجواهر اثر ملا طرزی دهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

هاشم درقه؛ محمدرضا معصومی؛ محمد هادی خالق زاده


30. بررسی ارجاع مشارکین در هشت باب از کلیله و دمنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

عباسعلی آهنگر؛ محمدامیر مشهدی؛ بهاره محمد فرج


31. سازمان دعوت اسماعیلیان و نقش آن در نشر وگسترش مذهب اسماعیلی در شبه قاره‌ی هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

سیاوش یاری؛ مسلم سلیمانی یان؛ سحر زریون


32. چگونگی تعامل ابن ابی داود سجستانی با مناقب امام علی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

علیرضا حیدری نسب؛ حسن نقی زاده


33. مشترکات مضامین اشعار داراشکوه با آموزه های قرآنی و روایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

احسان دباغ؛ محمدرضا رضوان طلب


34. نقد بررسی دیدگاه قرآن‌گرایان شبه قارّه پیرامون زکات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

عبدالمجید ظل ناروئی؛ حسین خاکپور؛ غلامرضا رضوی دوست


35. پژوهشی در نگارگری بودایی رایج در سرزمین‌های هند و چین با مطالعۀ موردی نگاره‌های موجود در غارهای آجانتا و دون‌هوانگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

زهرا حسین آبادی؛ سیدرحیم خوب بین خوش نظر؛ حمید مقدر باشی نژاد


36. نظام دینی آخرین بازماندگان آریائی در کافرستان افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

فضل الله نیازی؛ خلیل حکیمی فر


37. واکاوی نمادهای استعلایی در غزلیات بیدل دهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

محمد انصاری پویا؛ عباس نیکبخت؛ مریم شعبانزاده


38. بررسی بازتاب عقل و عشق در رَباب نامه‌ی سلطان ولد و طلسم حیرت بیدل دهلوی، بر پایه نظریه بینامتنیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

شیوا بیرجندی؛ علی محمد موذنی؛ غلامرضا تمیمی تواندشتی


39. تاثیر نگارگران مهاجر مکتب تبریز دوم بر نگارگری دربار گورکانیان هند (با تاکید بر دوران شاه تهماسب صفوی و همایون شاه و اکبر شاه گورکانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

مصطفی رستمی؛ نگار بنائی؛ مطهره سیرادقی کیساری


40. بررسی شیوه‌های اثرپذیری اقبال لاهوری از شعر حافظ شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

عاصم جاوید؛ رضا چهرقانی؛ محمد اقبال شاهد