دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. روش‌شناسی ابوریحان بیرونی در کتاب فی‌تحقیق ماللهند و آثارالباقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

فاطمه رستمی


2. ارائه استراتژی‌های توسعه منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و تاثیر آن در اقتصاد منطقه و کشورهای شبه‌قاره هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

حامد آرامش؛ مهیم شیهکی تاش؛ علی اصغ ر تباوار؛ سهیلا کشاورز


3. مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

عارف بشیری؛ محمد محسنی دهکلانی؛ عبدالحسین رضائی راد


4. نگاهی مقایسه ای به آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

میثم احمدی؛ نادر مختاری افراکتی؛ زهرا مرزیه


5. شیوه های اجرایی و بیانی تعزیه در ایران و هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

حبیب الله کاظم نژادی؛ علیرضا طاهری


6. معرفی و تحلیل محتوایی و سبکی نسخه‌ای خطی با نام "سراج الهدایه" حسینی بخاری و متن "التنزیل" عزیزالدین نسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

ابوالقاسم عاشوری؛ فاطمه کوپا؛ حکیمه دبیران؛ حسین یزدانی


7. تحلیل و نقد تأثیرپذیری مفسران قادیانیه از علم جدید در تفسیر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

طاهره بتول؛ رئیس اعظم شاهد؛ عزالدین رضانژاد


8. بررسی ابعاد تاریخی-ادبی «مغازی‌النبی» یگانه منظومۀ تاریخ پیامبر در کشمیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

مهدی اسلامی


9. بررسی و تحلیل مضامین دینی زرتشتیان در «قصه سنجان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

ابراهیم رایگانی؛ محمدامین سعادتمهر


10. پژوهشی در رویکردهای عرفانی فیضی فیاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

سیدعلی روحانی؛ سید محمد راستگو؛ علیرضا فولادی؛ رضا شجری؛ محمدمصطفی رسالت پناهی


11. برهم‌کنش‌های اقتصادی- سیاسی جوامع جنوب شرقی فلات ایران با شبه ‌قاره هند و میان‌رودان در طی هزارۀ سوم ق.م؛ مطالعۀ موردی، تجارت سنگ‌های قیمتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

حمیدرضا قربانی؛ حسین کوهستانی؛ کاووس خسروی


12. سفرنامه‌های فارسیِ هند: نخستین روایت‌گران نظام مشروطۀ انگلیس (مطالعه موردی شگرفنامۀ ولایت، تحفه‌العالم و مسیر طالبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

مهدی فرجی؛ رضا نصیری حامد


13. جایگاه جنگ و رویکرد سپاهیگری مسلمانان در گسترش اسلام در هند تا پایان امویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

مهدی نظری؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ علیرضا ابطحی


14. نقد نظر حسن الدین احمد در خصوص تعبیر قرآنی «فارالتنّور»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

هادی زینی ملک آباد؛ حسین خاکپور؛ ملیحه تراب پور؛ سید محمد حسین موسوی