دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی مسئولیت مدنی افراد ناتوان ذهنی در حقوق ایران، هند و افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1398

علیرضا آبین؛ احسان سامانی


2. مقایسة معانی بلاغی «أو» در ترجمة قرآن ولی الله دهلوی، میبدی و فولادوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

جواد عصاررودی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا


3. بررسی دیدگاه رابیندرانات تاگور و استلزامات تربیتی ایشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

محمد نعمانی؛ مسعود خنجرخانی؛ ابو سعید داورپناه


4. روش‌شناسی ابوریحان بیرونی در کتاب فی‌تحقیق ماللهند و آثارالباقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

فاطمه رستمی


5. ارائه استراتژی‌های توسعه منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و تاثیر آن در اقتصاد منطقه و کشورهای شبه‌قاره هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

حامد آرامش؛ مهیم شیهکی تاش؛ علی اصغ ر تباوار؛ سهیلا کشاورز


6. تحلیل بینامتنی ترجیع‌بندهای زیب‌النساء مخفی بر اساس نظریه اضطراب تأثیر هارولد بلوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1398

احمد سنچولی


7. نقش راه های مَکران در مناسبات ایران و هند در سده های نخست اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

عبداله صفرزایی


8. عوامل موثر بر استمرار بحران امنیتی در پاکستان و پیامدهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

مهدی هدایتی شهیدانی؛ دانیال رضاپور


9. مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

عارف بشیری؛ محمد محسنی دهکلانی؛ عبدالحسین رضائی راد


10. بررسی ویژگی‌های مشترک شعر سبک هندی با معماری دورۀ صفوی با تکیه بر اشعار صائب تبریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

مصطفی دشتی آهنگر


11. نگاهی مقایسه ای به آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

میثم احمدی؛ نادر مختاری افراکتی؛ زهرا مرزیه


12. شیوه های اجرایی و بیانی تعزیه در ایران و هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

حبیب الله کاظم نژادی؛ علیرضا طاهری


13. معرفی و تحلیل محتوایی و سبکی نسخه‌ای خطی با نام "سراج الهدایه" حسینی بخاری و متن "التنزیل" عزیزالدین نسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

ابوالقاسم عاشوری؛ فاطمه کوپا؛ حکیمه دبیران؛ حسین یزدانی


14. تحلیل و نقد تأثیرپذیری مفسران قادیانیه از علم جدید در تفسیر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

طاهره بتول؛ رئیس اعظم شاهد؛ عزالدین رضانژاد


15. بررسی ابعاد تاریخی-ادبی «مغازی‌النبی» یگانه منظومۀ تاریخ پیامبر در کشمیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

مهدی اسلامی


16. بررسی و تحلیل مضامین دینی زرتشتیان در «قصه سنجان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

ابراهیم رایگانی؛ محمدامین سعادتمهر