دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. شیوه های اجرایی و بیانی تعزیه در ایران و هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

حبیب الله کاظم نژادی؛ علیرضا طاهری


2. سفرنامه‌های فارسیِ هند: نخستین روایت‌گران نظام مشروطۀ انگلیس (مطالعه موردی شگرفنامۀ ولایت، تحفه‌العالم و مسیر طالبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

مهدی فرجی؛ رضا نصیری حامد


3. نقد نظر حسن الدین احمد در خصوص تعبیر قرآنی «فارالتنّور»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

هادی زینی ملک آباد؛ حسین خاکپور؛ ملیحه تراب پور؛ سید محمد حسین موسوی


4. تصویر‌سازی‌های بدیع در غزلیات بیدل دهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

حسن بساک


5. تأثیر همکاری‌های هسته‌ای آمریکا و هند بر روابط هند و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

حمید درج؛ داریوش قنبری


6. چندجانبه گرایی؛ چالش‌ها و فرصت‌های سیاست خارجی هند در تعامل با حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

افشین جعفری؛ علی غلامعلی


7. تلقی زرتشتیان از کیفر زنان بزهکار در دوزخ بر مبنای نسخ هندی مصور ارداویراف‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

ناهید جعفری دهکردی؛ سیده مریم جزایری؛ شهریار شادی گو؛ تقی حمیدی منش


8. مروری اجمالی بر قالی های گورکانی هند با مطالعه موردی موزه متروپلیتن نیویورک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

ربابه تقی زاده بروجنی؛ ابوالقاسم نعمت شهر بابکی


9. بازتاب آداب و سنن فرهنگی در غزلیات آزاد بلگرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

هادی یوسفی؛ شیدا رحیمی؛ ایوب مرادی


10. بررسی و تحلیل مفهوم جهاد در اندیشه میرزا غلام احمد قادیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

منصور طرفداری؛ محمد کاظمی پور


11. تحلیل عوامل شکل گیری و محتوای تاریخ نگاری های محلی فارسی سند (از اوائل قرن هفتم تا اواسط قرن دوازدهم هجری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

محمدحسین ریاحی؛ سیداحمد عقیلی


12. طب هندی و نقش ایرانیان در انتقال آن به دوران اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

حمید کاویانی پویا


13. ماهیت رقابت هند و چین در حوزه جنوب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

محمد تقی زاده انصاری؛ نیلوفر باقرنیا


14. مؤلفه های مشروعیت حکومت شیبانیان، با تکیه بر اندیشه های فضل الله روزبهان خنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

مهدی فیضی سخا


15. تبیین تاثیرگذاری مذهب بر کشمکش های سرزمینی در منطقه جنوب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

مرجان بدیعی ازنداهی؛ معین برزگرزاده زرندی


16. سنجش و ارزیابی جایگاه کشورهای شبه‌قاره از نظر شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی در مقایسه با کشور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

نفیسه مرصوصی؛ مجید اکبری؛ معصومه انصاری؛ وحید بوستان احمدی


17. اولویت های دیپلماسی اقتصادی هند و تاثیر آن بر روابط اقتصادی ایران و هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

علی صناعی؛ هادی نارویی


18. علل رویکرد تعلیمی درمنظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرودهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

آسیه ذبیح نیا عمران


19. واکاوی تطبیقی مضامین پایداری در شعر ملک‌الشعرای بهار و جِی آر ملّا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

اسحاق میربلوچ زایی؛ بلال ریگی؛ سعید دامنی


20. نقش هنرهای دستی بومی در تبیین طراحی کالاهای صنعتی پایدار (مطالعه موردی: تخت بافته های سنتی هند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

فروغ عموئیان


21. نقش مجلس احرار اسلامی در جنبش‌های ضد قادیانی در پنجاب (1929 - 1953م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

علی محمد موذنی؛ خدیجه عالمی؛ محمد کاظمی پور


22. بررسی و تحلیل آیین قربانی انسان در هند، ایران و بین النهرین بر اساس نظریه های قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1399

ایوب امیدی؛ مریم مشرف؛ ابوالقاسم اسماعیل پور


23. گونه‌های مختلف ایهام در مثنوی نه‌سپهر امیر خسرو دهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

امیدوار عالی محمودی


24. بررسی تطبیقی اندیشه سلفی گری در شبه‌جزیره عربستان و شبه‌قاره هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

نصرالله پورمحمدی املشی؛ سیدهاشم موسوی؛ نسیم سعید


25. بررسی نقش خاندان زیک در دوره گورکانیان هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

بدرالسادات علیزاده مقدم


26. نقش سینمای عامه پسند هند (بالیوود) در ساخت بندی تصویر و برندینگ ملت هند؛ ادراک جهانی هندوستان جذاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

یاسر کهرازه؛ آرش بیداله خانی


27. تضمینی دیگر از گلستان سعدی اثر تفته سکندرآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

زهرا آقابابایی خوزانی؛ لیلا امینی؛ حسین مسجدی


28. ویژگی‌های بارز شخصیت صائب تبریزی از منظر روان‌شناسان انسان‌گرا، با تکیه بر غزلیات شاعر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

بهزاد پوررضاییان؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی؛ عزت دیره


29. عجز، مضمونی انسجام‌بخش در غزل بیدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

یحیی کاردگر


30. بازکاوی نقش راهبردی استعمارانگلیس در هند و جدایی بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

مریم ابراهیمی


31. شِلِگِل و پیامدهای اثر زبان و خرد هندیان بر زبان‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

بشیر سراجی؛ عبدالله همتی گلیان؛ محمدقاسم قاسمی نوخندان


32. گفتمان اصلاح دینی در شبه قاره هند قرن نوزدهم ( سر سیّد احمد خان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

پرستو کلاهدوزها؛ حمید عابدیها


33. فراز و فرود سیاست مذهبی حکام عادل‌شاهی بیجاپور دکن در قبال مذهب تشیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

دوست علی سنچولی


34. جایگاه حق فرهنگی در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان با نگاهی به اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

جواد شایانفر؛ سیدمحمد حسینی؛ عابدین مومنی


35. نحوه و علل گشترش تشیع در هند (از قرن 7 تا 10 هجری قمری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

محمدعلی پرغو


36. بررسی علل افزایش داد و ستد اسلحه در مناطق مرزی ایران و هند از 1285 تا 1305 هجری شمسی و نقش دولتهای بیگانه در آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

عباس اویسی


37. روش شناسی تفسیر نظام القرآن و تأویل القرآن بالفرقان عبدالحمید فراهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

عبدالله میراحمدی؛ سیده زینب حسینی


38. تأملی در مفهوم فنا در اندیشه بیدل و مولانا و تفاوت آن با فنا در عرفان هندی(بودایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1400

زینب پناه؛ محمد فولادی


39. بررسی مضمون و مترادفات آن از منظر شاعران سبک هندی (با تکیه بر غزلیات عرفی شیراز، طالب آملی، کلیم کاشانی و صائب تبریزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

مراد اسماعیلی؛ فاطمه گیلانی


40. بررسی سبکی معدن‌الجواهر اثر ملا طرزی دهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

هاشم درقه؛ محمدرضا معصومی؛ محمد هادی خالق زاده


41. بررسی ارجاع مشارکین در هشت باب از کلیله و دمنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

عباسعلی آهنگر؛ محمدامیر مشهدی؛ بهاره محمد فرج


42. پیوند فرهنگی ایران و هند؛ رد پای معماران ایرانی در ساخت باغ های تاریخی کشمیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

سامان فرزین؛ سعیده مرادزاده میرزایی


43. سازمان دعوت اسماعیلیان و نقش آن در نشر وگسترش مذهب اسماعیلی در شبه قاره‌ی هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

سیاوش یاری؛ مسلم سلیمانی یان؛ سحر زریون


44. چگونگی تعامل ابن ابی داود سجستانی با مناقب امام علی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

علیرضا حیدری نسب؛ حسن نقی زاده


45. مشترکات مضامین اشعار داراشکوه با آموزه های قرآنی و روایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

احسان دباغ؛ محمدرضا رضوان طلب