مقاله پژوهشی

پژوهشی بر کوشک جال‌محل در نارنائول و کاخ بایرات/ویراتنگر در راجستان، دو نمونه از الگوی معماری کوشک‌های واقع در آب/ جال‌محل/ چشمه‌عمارت؛ گونه‌ای متفاوت از معماری منظر در شبه‌قاره

سحر عبدالهی؛ سید رسول موسوی حاجی؛ اسدالله جودکی عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1400