ارائه استراتژی‌های توسعه منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و تاثیر آن در اقتصاد منطقه و کشورهای شبه‌قاره هند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارافرینی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان ایران

2 گروه مدیریت مالی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان ایران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی نقاط قوت ، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی توسعه منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و ارائه استراتژی‌های مناسب و کارآمد می‌باشد. شناسایی و تحلیل نقاط قوت ،ضعف ، فرصت‌ها و تهدیدها با استفاده از مدل SWOT انجام‌شده و برای انتخاب بهترین استراتژی جهت توسعه منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM) بکار گرفته‌شده است. جهت تعیین وزن‌های عوامل SWOT پرسشنامه‌ای بر اساس مقیاس لیکرت به‌صورت 5 گزینه‌ای طراحی و توسط 20 نفر از کارشناسان و خبرگان اقتصادی در سطح استان سیستان و بلوچستان تکمیل‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد استراتژی‌های متنوع سازی مناسب‌ترین استراتژی‌ها برای توسعه منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه می‌باشند. استراتژی ST1 با میانگین 2.933 با تأکید بر جذب سرمایه گذاری‌های خارجی به خصوص کشورهای شبه قاره هند و سرمایه‌گذاری بخش دولتی با مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت‌های مختلف در جهت رشد اقتصادی پایدار به‌عنوان بهترین استراتژی پیشنهادشده است.
......
.....
...
.....
.....
.....

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Editor and select the mirjaveh special economic zone development strategies and its role on Iran's economy and the Presenting development strategies of the Mirjawثا Special Economic Zone and its impact on the regional economy and the Indian subcontinent

نویسندگان [English]

  • hamed aramesh 1
  • Mohim Sheihakitash 1
  • Ali asghar Tabavar 2
  • sohela keshavarz 3
1 Department of Entrepreneurship faculty of Management and Economic University Of Sistan and Baluchestan .Zahedan.Iran
2 Department of Financial Management, Faculty of Economics and Management, Sistan and Baluchestan University of Zahedan, Iran
3 Master of Entrepreneurship Management, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

The purpose of the present research is to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats facing the development of the special economic zone of Mir-Jawah and provide appropriate and efficient strategies. Identifying and analyzing the strengths, weaknesses, opportunities and threats using the SWOT model, and the quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) has been used to select the best strategy for the development of the special economic zone of Mirojwa. To determine the weights of SWOT factors, a questionnaire based on Likert scale was designed as 5 options and completed by 20 experts and experts in the province of Sistan and Baluchestan province. The results of the research show that diversification strategies are the most suitable strategies for the development of the special economic zone of Mir-iwa. The ST1 strategy, with an average of 2.933, is proposed, with the emphasis on attracting foreign investment, especially in the subcontinent countries of India, and public sector investment with private sector participation in different infrastructures for sustainable economic growth, as the best strategy.
.....
.....
..
...
...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mirojwa Special Economic Zone
  • SWOT model
  • Iranian economy
  • QSPM Strategic Planning Matrix