نگاهی مقایسه ای به آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناسی ارشد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22111/jsr.2020.19889.1603

چکیده

این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان پرداخته است. بی‏تردید قانون اساسی هر کشور مهم‏ترین سند راهبردی و سند شناسایی آرمان‏ها و ارزش‏های هر کشور و مهم‏ترین مرجع برای شناخت اصول اساسی کشورها می‏باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به آزادی به مثابه یک حق فطری بسیار اهمیت داده شده است و آزادی‏ها و حدود آن را به طور دقیق بیان نموده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان اشتراکات فراوانی در زمینه آزادی دارند، این اشتراکات عبارتند از: آزادی احزاب و جمعیت‏ها، آزادی تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، آزادی در انتخاب شغل، آزادی‏های مربوط به اقلیت‏های مذهبی، آزادی مربوط به اقوام و قبایل، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی فرق اسلامی. نتیجه بدست آمده از این پژوهش آن که هر دو کشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در خصوص آزادی و حدود و ثغور آن بسیار نزدیک به هم هستند و ریشه این تشابه، تأثر هر دو کشور از مبانی اسلامی و جایگاه مهم مبانی اسلام در اعتقادات هر دو کشور می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Look at Freedom in the Constitution of the Islamic Republic of Iran and Pakistan

نویسندگان [English]

  • meysam Ahmadi 1
  • Nader Mokhtari Afrakati 2
  • zahra marzeiye 3
1 PhD student in jurisprudence and law, University of Tehran
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Sistan and Baluchestan University
3 Master's degree in jurisprudence and law, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

This article is a descriptive-analytic study of the constitution of the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan. The constitution of any country is undoubtedly the most important strategic document and the document identifying the ideals and values of each country and the most important reference for recognizing the basic principles of countries. In the constitution of the Islamic Republic of Iran and Pakistan, freedom as an indigenous right is very important and has clearly stated its freedoms and boundaries. The Constitution of the Islamic Republic of Iran and Pakistan have many commonalities in the field of freedom, including freedom of parties and associations, freedom of assembly and march, freedom of choice of employment, freedom of religious minorities. , Freedom for Relatives and Tribes, Freedom of Thought, Freedom of the Press, Freedom of Islamic Diversity. The result of this study is that both countries of the Islamic Republic of Iran and Pakistan are very close to each other in terms of freedom and boundaries and the root of this similarity is the influence of both countries on Islamic principles and the important position of Islamic foundations in both beliefs Country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • freedom
  • pakestan
  • Iran
  • Islam