شیوه های اجرایی و بیانی تعزیه در ایران و هند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22111/jsr.2020.32714.2017

چکیده

تعزیه یا تعزیت مراسم نمایشی و آیینی شیعی است که برای گرامیداشت و سوگواری شهدای عاشورا و اظهار همدردی و همزادپنداری با اصحاب و اهل بیت امام حسین (ع) به کار برده می‌شود. نمایش تعزیه ریشه در ادبیات اسطوره ای، ملی و دینی دارد و با مایه های روضه خوانی، نقالی و پرده خوانی همراه است. تعزیه و هنرهای اقماری آن در ایران و هند دارای شیوه های خاص بیانی بوده و با شرایط محلی و جغرافیایی خود انطباق یافته اند ولی سرچشمه واحدی دارند. سؤال تحقیق: تعزیه در ایران و هند به چه شیوه های اجرایی بیان شده است ؟ با توجه به پیشینه فرهنگی دو تمدن ایران و هند، مسلمأ شیوه نمایشی تعزیه بین مسلمانان این دو کشور ارتباط تنگانگ و متاثر از یک فرهنگ واحد دینی داشته اند هرچند که تفاوت هایی به لحاظ شیوه های اجرایی بین آنها دیده می شود. غایت برپایی این مراسم در هردو کشور احیاء و انتقال فرهنگ عاشورایی به نسل های بعد بوده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی انجام شده و هدف از آن شناخت اشتراکات و وحدت عقیدتی در بیان شعائر عاشورایی در قالب تعزیه بین دو تمدن بزرگ شرق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Practice and Expressive Methods of Ta'zieh in Iran and India

نویسندگان [English]

  • habibolla kazemi nejad 1
  • alireza Taheri 2
1 Faculty of Arts and Architecture University of Sistan and Baluchestan
2 University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

The Ta'zia or Ta'zit parliament was used for mourning or gatherings of the mourners of Ashura and the sympathy (disapproval) of disasters and disasters caused to Hussein bin Ali (AS). Tazieh display has additional funds, including religious literature (Ashurai) with the basics of reading, narratives, narration. Each of them has its own unique ways of adapting to the local and geographical conditions of each place. But they have a single source. Given the gravity that has existed since the great distances between the Iranian and Indian culture and their effects and their effects on each other, the pattern of Ta'zieh between the Muslims of the two countries is no different from this. Coffees House Painting, narratives and tribulations and the use of symbolic colors for performing characters and theatrical arrangements can be counted from their common links. The question: What are the relationship between the hymns and the practices of Ta'zieh in Iran and India? The significance of this research reveals a way to examine Shiite thought and the spiritual heritage of Islamic art, and the necessity of this article is to show the Ta'zieh on this subject with the attitude of links and sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hossein
  • Ta’zieh
  • Ashura
  • Painting of Iran
  • India’s Art