نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه دانش البرز قزوین / سازمان وزارت علوم

2 عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

چکیده

از آنجا که جریان اصلاح‌طلبی اسلامی برآن است تا تفسیری نوین از مبانی دینی؛ متناسب با مقتضیات زمان و مکان ارائه دهد تا آن را از گزند انحطاط و انحراف رهایی بخشد، این گفتمان همواره در بین نواندیشان دینی و احیاگران مذهبیِ اقصی نقاط جهان اسلام از جایگاه برجسته‌ای برخوردار بوده است. منتها، گوناگونیِ رویکردها و راهکارهای این مصلحان، بی‌شک ضمن متاثر شدن از فرآیندهای متفاوت فکری-عملی آنها، به متفاوت بودن ساختار سیاسی-اجتماعی محل زایش و تکامل آنها نیز بازمی‌گردد. با این وصف، سیداحمدخان، دگراندیشِ قرن نوزدهم شبه‌قاره، در دورانی می‌زیست که این منطقه جغرافیایی از لحاظ سیاسی، شدیدا تحت حاکمیت استعمار بریتانیا به سر می‌برد و از حیث عقیدتی نیز مسلمین هنددر‌قهقرای تفکرات دینی قرار داشتند. این شرایط بحرانی موجب شد تا وی به تحولی عمیق در باورهای عقیدتی و رفتارهای سیاسی مسلمانان بیندیشد و پیشرفت علمی آنان را بنیادی‌ترین راه نجاتشان از عقب‌ماندگی بداند. اودرکنارارائه برنامه های خویش، ارتباط سازشمدارانه با غرب را نیز تجویز می‌کرد و این ‌مهمترین علت مخالفت جدّی جامعه سنتی- مذهبی با شیوه اصلاحی وی بود. نوشتار حاضر با طرح این سوال که: رویکردها و راهکارهای مصلحانه سیداحمدخان چه تاثیراتی در بازسازی تفکر دینی مسلمانان هند داشت؟ به پاسخگویی خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic reformism in the nineteenth century India: A case study of Seyed Ahmad Khan

نویسندگان [English]

  • parastoo kolahdoozha 1
  • hamid abediha 2

1 phd

2 phd

چکیده [English]

India during the eighteenth and nineteenth centuries, was heavily in the pursuit of religious thought.The fact that it was influenced by some internal and external influences led to reactions from Muslim reformers. One of these scholars was Seyed Ahmad Khan, who had remarkable ideas and actions in this regard.He also believed that the scientific progress of Muslims was the most fundamental way of rescuing them from backwardness; he believed in a profound transformation in Muslim beliefs and political behaviors.
In his corrective plans, he also prescribed a compromise with the West and since then colonialism was considered as the most important factor in the degeneration of pseudo-Muslim Muslims; the proposed solutions by Seyyed Ahmad Khan created different actions. However, the present study examines the question of how the approaches and strategies of Seyed Ahmad Khan in the course of pseudo-era Islamic reformation are evaluated.In the introduction to the recognition of the condition of the Muslims of that day, he intends to study the thoughts and actions of Seyed Ahmad Khan and their results in the nineteenth century in India.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • India
  • the Nineteenth Century
  • Religious Reformism
  • Seyed Ahmad Khan