نویسنده = سالارزایی، امیرحمزه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نهاد حکر در قانون مدنی افغانستان

دوره 10، شماره 34، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-22

ابوذر احمدی؛ امیرحمزه سالارزایی؛ سیدعلی خزائی


2. تحلیل‌ حقوقیِ عوامل اقتصادی جرم

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 69-90

داود سعیدی؛ امیر حمزه سالارزایی؛ محمد رضا کیخا


3. بررسی ارث زن در قانون و عرف ایران و هندوستان

دوره 6، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 49-70

امیر حمزه سالارزایی؛ مینا صابردوست