نویسنده = خاکپور، حسین
تعداد مقالات: 2
1. نقد دیدگاه حسن الدین احمد پیرامون نماد

دوره 10، شماره 35، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-42

حسین خاکپور؛ علیرضا حیدری نسب؛ عبد الغنی کردی


2. بررسی مناسبات بینامتنی اشعار اقبال لاهوری و قرآن

دوره 10، شماره 34، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-146

حسین خاکپور؛ زهرا نیکونژاد؛ ولی الله حسومی