نویسنده = حسومی، ولی الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مناسبات بینامتنی اشعار اقبال لاهوری و قرآن

دوره 10، شماره 34، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-146

حسین خاکپور؛ زهرا نیکونژاد؛ ولی الله حسومی