نویسنده = مست علی پارسا، غلام رضا
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت تصحیح دوبارة دیوان امیر خسرو دهلوی

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 91-106

غلام رضا مست علی پارسا؛ حمیدرضا حافظیان