نویسنده = مجتهد زاده، پیروز
تعداد مقالات: 1
1. بنیان های جغرافیایی و ژئوپولیتیکی روابط در شبه قاره هند

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 55-78

رضا حسین پور پویان؛ پیروز مجتهد زاده؛ زهرا احمدی پور