نویسنده = کیخا، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل‌ حقوقیِ عوامل اقتصادی جرم

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 69-90

داود سعیدی؛ امیر حمزه سالارزایی؛ محمد رضا کیخا