نویسنده = یزدانی، عنایت الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش وجایگاه افغانستان در روابط استراتژیک ایران و هند

دوره 10، شماره 34، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-166

یدالله دهقان؛ عنایت الله یزدانی؛ مهدی کاظمی