نویسنده = عبدی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. معرفی نسخه‌‌خطی منظومة «گُل افشان» اثر کاهی کابلی

دوره 11، شماره 36، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-194

محمد رضا عبدی؛ محمدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی