نویسنده = رضائی راد، عبدالحسین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

عارف بشیری؛ محمد محسنی دهکلانی؛ عبدالحسین رضائی راد