نویسنده = فیضی گیلانده، سوسن
تعداد مقالات: 1
1. ستی، شکلی از مرگ‌های آیینی متوالی

دوره 10، شماره 35، پاییز و زمستان 1397، صفحه 139-158

سوسن فیضی گیلانده؛ محمد رضا روزبه؛ علی حیدری