نویسنده = ویسی ناب، برهان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی وضعیت نابرابری جنسیتی در کشورهای شبه‌‌قاره هند

دوره 11، شماره 36، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-156

نادر شوهانی؛ برهان ویسی ناب؛ سهراب امیریان؛ محمد حسن یزدانی