راهنمای نویسندگان

 راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله
قالب مقالات فصلنامه    
قالب چکیده مبسوط مقالات    

 

کلیه مراحل از ارسال مقاله، ویرایش، پذیرش و ... الزاماً باید از طریق پنل کاربری شخص در سایت فصلنامه انجام شود و ارسال مقاله و انجام اصلاحات از طریق ایمیل قابل قبول نیست. ایمیلی که توسط سامانه در هر مرحله به کاربر ارسال می شود صرفاً جهت اطلاع رسانی است تا کاربر به پنل کاربری خود مراجعه کند.

 

با توجه به ثبت کامل مشخصات نویسندگان در بخش ارسال مقاله لازم است نویسندگان فایل مقاله را بدون مشخصات ارسال نمایند. بدیهی است هر گونه اشاره در متن مقاله که منجر به افشای هویت نویسندگان شود برخلاف شیوه نامه تدوین مقاله بوده و مقاله عودت داده خواهد شد

 

نحوه دریافت و بررسی مقالات از طریق سامانه الکترونیکی

به منظور کاهش هزینه های غیر ضروری و تسریع در کار و بهره گیری از فن آوری روز، تمامی مراحل ارسال مقاله، داوری و اعلام نتیجه از طریق سامانه‌ الکترونیکی مجله به آدرس jsr.usb.ac.ir انجام خواهد شد و دیگر نیازی به ارسال پستی مقالات و فایل مربوط به آن نیست. همچنین از چاپ کاغذی شمارگان مجله به شدت کاسته خواهد شد و خوانندگان محترم می توانند برای دیدن مقالات به سایت هایی که در صفحات قبل درج شده است مراجعه فرمایند.

 روند رسیدگی به مقالات

 

شیوه نامه دوفصلنامة مطالعات شبه قاره

 

 

 

شرایط پذیرش مقاله (راهنمای نویسندگان)

 

 دوفصلنامة مطالعات شبه قارهدانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، نشریّه‌‌ای علمی ـ پژوهشی در حوزة علوم انسانی است که شرایط پذیرش مقاله در آن به شرح ذیل است:

 

 

 

ویژگی‌های کلّی مقاله:

 

1       مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.

 

2       مقاله نباید در نشریّة دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلّة دیگری فرستاده شود.

 

3       چاپ مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است.

 

4       پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران، به آگاهی نویسنده خواهد رسید.

 

5       مسئولیّت مطالب و محتوای مقاله بر عهدة نویسنده است.

 

6       ویراستار مجلّه در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.

 

7       حجم مقاله به هیچ وجه نباید بیش از بیست صفحه شود.

 

8       نام کامل نویسنده، مرتبة علمی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل، رشتة تحصیلی، رایانامه، شمارة تلفن نویسنده در صفحة جداگانه‌ای ضمیمه شود.

 

9       مقاله‌‌های ارسال‌شده، بازگردانده نخواهد شد.

 

10  ارسال مقاله تنها از طریق سامانة مجلّة ادب فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان به نشانی https://jsr.usb.ac.ir  امکان‌‌پذیر است (برای این کار ابتدا باید از طریق گزینة «ورود به سامانه» در سامانه ثبت نام کنید).

 

 

 

 

 

اجزای مقاله:

 

1       عنوان: نام کلّی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.

 

2       مشخصات نویسنده: شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبة علمی، رشتة تحصیلی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل.

 

3       چکیده: شرح جامعی از مقاله با واژه­ های محدود (بین 200 تا 250 واژه) شامل تصویری کلّی از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌‌ها.

 

4       واژه های کلیدی: شامل پنج تا هفت واژة تخصّصی که اهمّیّت آنها در مقاله بیش از سایر واژه‌‌هاست.

 

5       مقدّمه: شامل هدف و ذکر پیشینة پژوهشی مقاله (به اجمال).

 

6       پیکرة اصلی: شامل متن اصلی مقاله، مبانی نظری، بحث و تحلیل، تقسیم‌بندی‌های محتوایی.

 

7       نتیجه‌‌: شامل نتایج منطقی و مفید مقاله.

 

8       پی نوشت‌‌: درصورت وجود توضیحات ضروری پس از نتیجه می­ آید.

 

9       منابع: فهرست­ نویسی ارجاعات مقاله برمبنای شیوه‌نامة مجلّه.

 

10  چکیدة انگلیسی: با قلم Times New Roman با اندازة 11 (200 تا 250 واژه).

 

 

شیوة تنظیم متن:

1-مقاله باید بر صفحة A4، به قلم (فونت) ب. نازنین (B Lotus) و اندازة 13 با فاصلة سطر 1 در محیط واژه‌‌پرداز 2010 (word 2010) نوشته شده باشد. همچنین فاصله باید از بالا و پایین صفحه، هر کدام 5 سانتی‌متر و از راست و چپ، هرکدام 4.5 سانتی‌متر باشد.

2-چکیده، واژه های کلیدی، منابع، ارجاعات داخل پرانتز، شعرها و هر مطلبی که درون پرانتز و جدول بیاید، باید با اندازة 11 نوشته شود.

3-ابتدای هر بند، با نیم سانتی‌متر تورفتگی شروع شود؛ البته سطر نخستِ زیر هر عنوان، نباید تورفتگی داشته باشد.

4-نقل قول‌های مستقیمِ بیش از پنج سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتی‌‌متر تورفتگی از هرطرف و با همان قلم، ولی با اندازة 11 نوشته شود.

5-بخش‌های مقاله با بخش 1 که به مقدمه اختصاص دارد، شروع می­شود. عنوان هر بخش اصلی و زیربخش­ها باید با یک سطر سفید از یکدیگر جدا و سیاه (بولد) نوشته شوند.

6-زیر بخش‌های هر مقاله نباید از سه لایه تجاوز کند؛ مثال: 3-1-4. که بیانگر زیر بخشی از بخش سوم مقاله است.

7-به جز اسامی خاص و نام اصول دستور زبان، سایر پی نوشت های لاتین با حرف کوچک آغاز شود.

8-شمارة پی نوشت‌ها از آغاز تا پایان مقاله باید دنباله­ دار باشد و از افراط در دادن پی­ نوشت اجتناب شود.

9-درصورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست آنها قبل از نخستین کاربرد، در پی نوشت ذکر شود.

10-چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیۀ مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهای خاصی استفاده کرده اند، در پی نوشت به این مطلب اشاره شود.

11-در تهیۀ نمودارهای درختی و امثال آن از ابزارهایDraw ، Table و Equation در محیط Word استفاده شود تا تنظیم آنها در نسخة نهایی مشکلی به­ وجود نیاورد.

12-کلیۀ مثال‌ها، نمودارها و تصاویر باید دارای شمارۀ پیاپی باشد.

13-در واج نویسی داده های مربوط به زبان یا گویشی ناآشنا از قلم نسخۀ Doulus Sil IPA استفاده شود.

14-همان‌طور که گفته شد پاورقی‌های هر صفحه باید طی شماره‌های پشت‌ سرهم در پی‌نوشت مقاله و بعد از نتیجه قرارگیرند. ضمناً تأکید می‌شود برای شماره پی نوشت ها از ابزار Refrences استفاده نکنید، بلکه به صورت دستی شماره‌ی موردنظر را تایپ کنید و با ابزار Superscript (توان) که به شکل ایکس به توان 2 در برگه‌ی Home  وُرد وجود دارد، عدد تایپ شده را کوچک کنید و در گوشه‌ی بالای متن قراردهید؛ به طوری که درست مانند شماره‌ی ارجاع با استفاده از ابزار رفرنس می شود.

15-رعایت دستور خط فارسی، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی(http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf)، الزامی است. پیشنهاد می‌شود نویسندگان محترم از فرهنگ املایی خط فارسی (http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf) و افزونۀ  ویراستیار و یا سامانۀ برخط ویراست لایو (http://www.virastlive.com) استفاده کنند. عدم رعایت شیوه‌های نگارشی پیشنهادی می‌تواند موجب تاخیر جدی در چاپ، و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.

16-نشریه در اصلاح، اختصار و ویرایش علمی و ادبی مقاله‌ها آزاد است.

17-جهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی (خواسته یا ناخواسته)، تمامی مقاله‌های ارسالی، در نخستین مرحله توسط مشابه‌یاب‌های سمیم (http://www.samimnoor.ir/view/fa/default) و همانندجو (http://tikservice.irandoc.ac.ir )  بررسی می‌شود.  نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال می‌کند که میزان مشابهت کلی متن، کمتر از 10 درصد باشد. توصیه می‌شود نویسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامانه‌های فوق، هرگونه مشابهت متن خود را بررسی نمایند.      

18-نشریه توصیه می‌کند از قلم استاندارد «IRLotus»، تولیدشده توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی (http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip)  استفاده شود.

20-ارجاعات در نشریه بر پایۀ نظام ارجاع‌نویسی «شیکاگو» است. نشریه شیوۀ «یادداشت-کتابنامه» نظام شیکاگو را دنبال می‌کند. تمامی یادداشت‌ها باید در قالب پانوشت تنظیم شود. مشخصات کامل آثار مندرج در پانوشت، مشابه نمونه‌های زیر در کتابنامه درج شود و از درج ارجاعات درون‌متنی و یا پی‌نوشت پرهیز شود.

20-نویسه‌گردانی[اگرچه در نویسه‌گردانی تنها الفبای یک دبیره به الفبای دبیره‌ای دیگر نوشته می‌شود، در این نشریه، مقصود از لاتین‌نویسی، ترانویسی به معنای نوشتن حروف صامت و مصوت است. برای درک بهتر نویسه‌گردانی، به نمونه‌های مورد اشاره در فایل‌های کنگره مراجعه شود.] در نظام شیکاگو، بر پایۀ شیوۀ «ALA-LC» است. نویسندگان محترم می‌توانند از راهنماهای کنگره برای لاتین‌نویسی فارسی (https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/persian.pdf) و لاتین‌نویسی عربی (https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/arabic.pdf) منابع استفاده کنند.

21-تمامی منابع پایانی، علاوه بر زبان فارسی، باید به زبان انگلیسی و مطابق شیوۀ فوق لاتین‌نویسی و ارسال شود.

22-در بخش استنادات و ارجاعات مقاله (به‌ویژه در ادبیات پژوهش)، نویسندگان محترم موظف هستند دست‌کم از ده درصد منابع پژوهشی غیرفارسی و غیرعربی، که در 10 سال اخیر منتشر شده، استفاده نمایند.

23-توصیه می‌شود نویسندگان محترم، جهت سهولت در ارجاعات از نرم‌افزار و افزونۀ  پژوهیار (http://pajoohyar.ir)  استفاده کنند.

نمونه‌های ارجاع‌نویسی در نظام شیکاگو عبارتند از:

 

کتاب

 

یادداشت (اولین ارجاع در پانوشت)

 

مرتضی اسعدی،  مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی‌زبان (تهران: سمت، 1381)، 12.

 

یادداشت کوتاه (ارجاعات بعدی در پانوشت)

 

اسعدی، مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی‌زبان، 12.

 

کتابنامه (به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود)

 

اسعدی، مرتضی. مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی‌زبان. تهران: سمت، 1381.

 

 

 

فصلی یا بخشی از یک مجموعه مقالات

 

توجه: در یادداشت‌ها، صفحات مورد استفاده را درج کنید. در کتابنامه، کل صفحات آن فصل را بنویسید.

 

یادداشت (اولین ارجاع در پانوشت)

 

هنری دیوید ثارو، «پیاده‌روی» در ساخت مقالۀ آمریکایی، ویراستۀ جان داگاتا (مینیاپولیس: انتشارات گری‌وولف، 2016)، 177-78.

 

 یادداشت کوتاه (ارجاعات بعدی در پانوشت)

 

ثارو، «پیاده‌روی»، 182.

 

کتابنامه (به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود)

 

ثارو، هنری دیوید. «پیاده‌روی». در ساخت مقالۀ آمریکایی، ویراستۀ جان داگاتا، 167-95. مینیاپولیس: انتشارات گری‌وولف، 2016.

 

 

 

کتاب ترجمه‌شده

یادداشت (اولین ارجاع در پانوشت)

 

جومپا لاهیری، به عبارت دیگر، ترجمۀ آن گولداستاین (نیویورک: آلفرد آ. ناپف، 2016)، 146.

 

 یادداشت کوتاه (ارجاعات بعدی در پانوشت)

 

لاهیری، به عبارت دیگر، 184.

 

کتابنامه (به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود)

 

لاهیری، جومپا. به عبارت دیگر. ترجمۀ آن گولداستاین. نیویورک: آلفرد آ. ناپف، 2016.

 

کتاب الکترونیکی

 

برای کتاب‌ها برخط [آنلاین]، آدرس (URL) و یا نام پایگاه اطلاعاتی را درج کنید. برای سایر انواع کتاب‌های الکترونیکی، نام فرمت کتاب را بنویسید. چنانچه شمارۀ صفحات ثابت نیست، می‌توانید به عنوان یک بخش، یک فصل، و یا شماره‌های مندرج در یادداشت‌ها ارجاع دهید. در صورت عدم وجود، شماره‌صفحه را حذف کنید.

 

یادداشت (اولین ارجاع در پانوشت)

 

مثال 1: هرمان ملویل، موبی دیک (نیویورک: هارپر اند برادرز، 1851)، 627. http://mel.hofstra.edu/moby-dick-the-whale-proofs.html.

 

مثال 2: فیلیپ ب. کورلند و رالف لرنر، ویراستاران، قانون اساسی موسسان (شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، 1987)، فصل 10، سند 19، http://press-pubs.uchicago.edu/founders

 

مثال 3: بروک بورل، راهنمای حقیقت‌یابی شیکاگو (شیکاگو، انتشارات دانشگاه شیکاگو، 2016) ، 92، پایگاه پروکوئست.

 

مثال 4: جین آستین، غرور و تعصب (نیویورک: پنگوئن کلسیکس، 2007)، فصل 3، کیندل.

 

یادداشت کوتاه (ارجاعات بعدی در پانوشت)

 

مثال 1: ملویل، موبی دیک، 722-23.

 

مثال 2: کورلند و لرنر، قانون اساسی موسسان، فصل 4، سند 29.

 

مثال 3: بورل، حقیقت‌یابی، 104-5.

 

مثال 4: آستین، غرور و تعصب، فصل 14.

 

کتابنامه (به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود)

 

مثال 1: آستین، جین. غرور و تعصب. نیویورک: پنگوئن کلسیکس، 2007. کیندل.

 

مثال 2: بورل، بروک. راهنمای حقیقت‌یابی شیکاگو. شیکاگو، انتشارات دانشگاه شیکاگو، 2016. پایگاه پروکوئست.

 

مثال 3: کورلند، فیلیپ ب.، و رالف لرنر، ویراستاران. قانون اساسی موسسان. شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، 1987. http://press-pubs.uchicago.edu/founders

 

مثال 4: ملویل، هرمان. موبی دیک. نیویورک: هارپر اند برادرز، 1851). http://mel.hofstra.edu/moby-dick-the-whale-proofs.html.

 

 

مقاله

 

توجه: در یادداشت‌ها، صفحات مشخص مورد استناد را درج کنید. در کتابنامه، تمامی صفحات مقاله را ذکر کنید. برای مقالات برخط، آدرس (URL) و یا نام پایگاه را بنویسید. بسیاری از نشریات دارای نشانگر دیجیتالی شیء (DOI) ثابت هستند که با این نشانی (https://doi.org) آغاز می‌شود. درج این نشانی نسبت به نشانی‌های دیگر ارجح است.

 

 یادداشت (اولین ارجاع در پانوشت)

 

مثال 1: سوزان سترفیلد، «لیوی و پاکس»، واژه‌شناسی کلاسیک 111، شمارۀ 2 (آوریل 2016): 170.

 

مثال 2: شاو-سون کنگ، چون-هونگ لین، و پیتر ف. اورازم، «توسعۀ دسترسی به دانشگاه در تایوان، 1978-2014: تاثیرات آن بر کیفیت آموزش عالی و نابرابری درآمدی،» نشریۀ سرمایۀ انسانی 11، ش. 1 ( بهار 2017): 9-10، https://doi.org/10.1086/690235.

 

مثال 3: پیتر لاسال، «معضل: داستانی دربارۀ خواندن،» نیوانگلند ریویو 38، ش. 1 (2017): 95، پایگاه پراجکت میوز.

 

یادداشت کوتاه (ارجاعات بعدی در پانوشت)

 

مثال 1: سترفیلد، «لیوی،» 172-73.

 

مثال 2: کنگ، لین، و اورازم، «توسعۀ دسترسی به دانشگاه،» 23.

 

مثال 3: لاسال، «معضل،» 101.

 

کتابنامه (به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود)

 

مثال 1: سترفیلد، سوزان. «لیوی و پاکس». واژه‌شناسی کلاسیک 111، شمارۀ 2 (آوریل 2016): 165-176.

 

مثال 2: لاسال، پیتر. «معضل: داستانی دربارۀ خواندن.» نیوانگلند ریویو 38، ش. 1 (2017): 95-109. پایگاه پراجکت میوز.

 

مثال 3: کنگ، شاو-سون، چون-هونگ لین، و پیتر ف. اورازم، «توسعۀ دسترسی به دانشگاه در تایوان، 1978-2014: تاثیرات آن بر کیفیت آموزش عالی و نابرابری درآمدی.» نشریۀ سرمایۀ انسانی 11، ش. 1 ( بهار 2017): 1-34. https://doi.org/10.1086/690235.

 

مقالات نشریات، به‌ویژه در حوزۀ علوم، معمولاً شامل چندین نویسنده است. چنانچه چهار نویسنده یا بیشتر در یک مقاله وجود دارد، تا ده نفر آن‌ها را در کتابنامه ذکر کنید. در یادداشت‌ها، تنها نویسندۀ اول ذکر شود و برای سایر نویسندگان از «و دیگران» استفاده شود. در مواردی که بیش از ده نویسنده وجود دارد، هفت نفر اول در کتابنامه درج شود و سپس از «و دیگران» استفاده شود.

 

یادداشت (اولین ارجاع در پانوشت)

 

مثال 4: ریچل آ. بی و دیگران، «پیش‌بینی عکس‌العمل‌ها به تغییرات کنونی محیط زیست با استفاده از معماری‌های فرگشت‌پاسخی،» امریکن نچرالیست 189، ش. 5 (مه 2017): 465، https://doi.org/10.1086/691233.

 

یادداشت کوتاه (ارجاعات بعدی در پانوشت)

 

مثال 4: بی و دیگران، « پیش‌بینی عکس‌العمل‌ها ،» 466.

 

کتابنامه (به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود)

 

مثال 4: بی، ریچل آ.، نوا رز، روان برت، لوئیس برناچز، کمرون ک. قملبر، جس ر. لسکی، ریچل ب. برم، استفن ر. پلومبی، و پیتر رلف. «پیش‌بینی عکس‌العمل‌ها به تغییرات کنونی محیط زیست با استفاده از معماری‌های فرگشت‌پاسخی.» امریکن نچرالیست 189، ش. 5 (مه 2017): 465، https://doi.org/10.1086/691233.

 

 

 

مقالۀ مجلات و روزنامه‌ها

 

مقالات روزنامه‌ها، وب‌سایت‌های خبری، مجلات، وبلاگ‌ها و نظایر آن، به شیوه‌ای مشابه ارجاع داده می‌شود. چنانچه شماره‌صفحه موجود باشد، می‌تواند در یادداشت درج شود، ولی در کتابنامه حذف می‌شود. چنانچه مقاله برخط بوده است، آدرس (URL) آن و یا نام پایگاه درج شود.

 

 یادداشت (اولین ارجاع در پانوشت)

 

مثال 1: ربکا  مید، «پیامبر ویران‌شهر،» نیویورکر، 17 آوریل، 2017، 43.

 

مثال 2: فرهاند مانجو، «اسنپ با استیلای فرهنگی دوربین قمار می‌کند،» نیویورک تایمز، 8 مارس، 2017، https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html.

 

مثال 3: راب پگورارو، « آیفون اپل براق، هوشمند و ساده است،» واشنگتن پست، 5 ژولای، 2007، پایگاه لکسیس نکسیس.

 

 یادداشت کوتاه (ارجاعات بعدی در پانوشت)

 

 مثال 1: مید، «ویران‌شهر،» 47.

 

مثال 2: مانجو، «اسنپ.»

 

مثال 3: پگورارو، «آیفون اپل.»

 

کتابنامه (به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود)

 

مثال 1: پگورارو، راب. « آیفون اپل براق، هوشمند و ساده است.» واشنگتن پست، 5 ژولای، 2007، پایگاه لکسیس نکسیس.

 

مثال 2: مانجو، فرهاند. «اسنپ با استیلای فرهنگی دوربین قمار می‌کند.» نیویورک تایمز، 8 مارس، 2017، https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html.

 

مثال 3: مید، ربکا. «پیامبر ویران‌شهر.» نیویورکر، 17 آوریل، 2017.

 

 

سایر نکات

 

1- تلفظ اسامی لاتین و نام‌های دشوار، در متن مقاله با حروف لاتین در مقابل آنها و داخل پرانتز ذکر می‌‌شود.

 

2- هر توضیح اضافی دیگری غیر از ارجاع، در پی نوشت می‌‌آید.

 

3- در بخش منابع درصورتی‌ که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن می‌‌شود.

 

4- در فهرست منابع ابتدا منابع فارسی و عربی، در یک بخش می‌‌آید و سپس منابع انگلیسی، فرانسوی و... در بخشی جداگانه ذکر می‌‌شود.

 

5- در فهرست منابع، فهرست مقالات از فهرست کتاب ها نباید جدا نوشته شود.

 

6- در فهرست منابع درصورتی که مشخصات منبعی بیش از یک سطر  شد، برای سطر دوم نیم سانتی متر تورفتگی ایجاد شود.

 

7- از شماره گذاری یا قراردادن خط تیره در آغاز مدخل‌های فهرست منابع پرهیز شود.

 

8- در نقل منابع از زبان های مختلف، برای بزرگ نوشتن حروف اوّل، از قواعد همان زبان پیروی شود؛ به این معنا که مثلاً در زبان فرانسه جز اسامی خاص، باقی اسامی با حروف کوچک شروع می­شوند، درحالی که در زبان آلمانی، اسم دستوری با حروف بزرگ نوشته می شود و باقی کلمات با حروف کوچک و ... .

 

9- مشخصات دقیق و نشانی پستی نویسندگان باید به شرح ذیل در یک صفحه وُردِ جداگانه و از طریق سامانه همراه با فایل مقاله برای مجله ارسال شود:

 

10- سمت:  اگر عضو هیئت علمی است لازم است مرتبه وی شامل استادیار، دانشیار یا استاد و نیز گروه درسی و دانشگاه محل تدریس مشخص شود، در غیر این صورت از عنوان «دانشجو» یا «دانش آموخته» با ذکر رشته و دانشگاه محل تحصیل استفاده شود.

 

11- تلفن: حتما شماره همراه قید شود.

 

12- ایمیل نویسندگان به ویژه نویسنده مسئول قید شود.

 

13- نشانی پستی همه نویسندگان به صورت مجزا و دقیق درج شود.

 

فرآیند پیگیری مقاله

 

نویسندگان مسئول مقالات می‌توانند فرآیند تغییر و پیشرفت مقاله‌ی خود را در مراحل بررسی، از طریق صفحه‌ی شخصی خود در سامانه‌ی مجله پیگیری کنند و در صورت نیاز با تلفن مجله (05431136527) تماس حاصل فرمایند.  تأکید می‌شود درصورتی‌که پس از یک‌ماه از تغییر قبلی، تغییر جدیدی در سیر بررسی مقاله اتفاق نیفتاد، تلفنی روند بررسی مقاله‌ را پیگیری فرمایید. ضمناً در مدت بررسی مقاله‌ی خود، پیوسته سامانه و ایمیل خویش را بازدید کنید؛ چون هرگونه تغییری از طریق سامانه و ایمیل به شما اطلاع داده می‌شود.

 

 

 

 

برای بار گذاری اصلاحاتی که پس از باز نگری اول انجام می شود :

1- ابتدا لازم است فایل اصل مقاله خود را از گزینه اضافه کردن فایلها حذف نمایید.

2- مجدداً  فایل بازنگری شده را بارگذاری کنید به صورتی که از گزینه نوع فایل مجدداً اصل مقاله را انتخاب و در توضیحات  جمله « باز نگری انجام شد را تایپ فرمایید .

3- در نهایت گزینه بازنگری را برای ارسال انتخاب نمایید .

 

 

هزینه چاپ مقاله دردوفصلنامه مطالعات شبه قاره

 

فصلنامه مطالعات شبه قاره برای بررسی اولیه مبلغ 2000000 ریال و در صورت پذیرش مقاله از سوی داوران، مبلغ 4،000،000 ریال برای انجام امور چاپ دریافت خواهد کرد. به همین منظور لازم است پس از اعلام دفتر مجله مبلغ فوق به حساب شماره 2177362604004 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه با کد شناسه: 00101200000000044 به نام حساب درآمدهای جاری دانشگاه سیستان و بلوچستان واریز و تصویر برگه واریزی به ایمیل مجله ارسال شود.

 

 

 

بیانیه محرمانگی

 

نامها و آدرس های ایمیل وارد شده در سایت نشریه، منحصرا برای اهداف نشریه استفاده می شود و برای اهداف و قسمت های دیگر قابل دسترسی نیست.

 

قالب آماده مقالات فصلنامه مطالعات شبه قاره را می توانید از اینـــجا دانلود کنید. کافی است متن مقاله در این قالب قرار گرفته و تنظیمات هر قسمتی از مقاله با استفاده از Style های آماده این فایل انجام شود.

 مطابق بخشنامه سامانه رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم، مجله موظف است از نرم افزار مشابه یاب استفاده کند.