نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار علی بن طیفور بسطامی نقد و بررسی انتقادی احوال و آثار علی بن طیفور بسطامی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 107-120]
 • آمریکا تأثیر ساختار نظام بین‏الملل بر گسترش روابط هند و آمریکا در دوره جورج بوش [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 133-156]

ا

 • ابن‌بطوطه زبان فارسی در هند بر اساس ملاحظات ابن‌بطوطه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 47-66]
 • ابواسحاق کازرونی مرشدیه و بازتاب آن در شبه قاره [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-96]
 • ادبیات تعامل و تبادلات علمی، فرهنگی ایران و هند در روزگار ساسانیان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 93-108]
 • اسرارخودی نقد و بررسی تشبیه در مثنوی ِاسرارخودی اقبال لاهوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 135-154]
 • اسرای هندی نقش اسرای هندی در تحولات فرهنگی و هنری دوره نادرشاه افشار [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 59-76]
 • اسطوره بررسی اسطوره‌های مرگ در بینش هندی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 25-42]
 • اسطوره سرگذشت تصویری موجودِ ترکیبی فیل-سر، از هند تا ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 7-24]
 • اقبال لاهوری نقد و بررسی تشبیه در مثنوی ِاسرارخودی اقبال لاهوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 135-154]
 • اکبر شاه نقاشخانه دربار اکبر شاه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 93-106]
 • انجمن‌های زرتشتیان روابط فرهنگی و مذهبی پارسیان هند با زرتشتیان ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 109-120]
 • اندیشۀ سیاسی در اسلام تداوم و نوآوری در اندیشۀ سیاسی ضیاءالدین برنی و کتاب فتاوای جهانداری [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 67-90]
 • انسان شناسی تطبیقی مقایسه نظام کاست در جنوب شرقی ایران (شهرستان دلگان) و هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 29-46]
 • انوری استقبال و معارضة حزین لاهیجی در قصاید [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 121-140]
 • ایران تاثیر تاریخ نگاری ایرانی بر گونه های تاریخ نویسی تیموریان هند [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 25-48]
 • ایران بررسی تطبیقی نقوش شال‌های ایران و کشمیر [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 49-68]
 • ایران مقایسه نظام کاست در جنوب شرقی ایران (شهرستان دلگان) و هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 29-46]
 • ایران سرگذشت تصویری موجودِ ترکیبی فیل-سر، از هند تا ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 7-24]
 • ایران و هند بررسی تطبیقی نقشه محرابی بر منسوجات سنتی ایران و هند [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 69-92]
 • ایکات بررسی عوامل تأثیرگذار در طرّاحی ایکات هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 141-160]

ب

 • برنامه هسته‌ای تأثیر ساختار نظام بین‏الملل بر گسترش روابط هند و آمریکا در دوره جورج بوش [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 133-156]
 • بهکتی مکتب رامه کرشنه: پیشگام نوزایی دینی در آئین هندو [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 7-24]
 • بهمنی‌ها نقش دیوانسالاران ایرانی در گسترش تشیع در دکن عصر بهمنی ها (مطالعه‌ی موردی میرفضل‌الله اینجوی و محمود گاوان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 117-135]
 • بیدل دهلوی قاعده کاهی و غرابت قاموسی در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 7-24]

پ

 • پزشکی تعامل و تبادلات علمی، فرهنگی ایران و هند در روزگار ساسانیان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 93-108]
 • پیکرگردانی یا دگرریختی سرگذشت تصویری موجودِ ترکیبی فیل-سر، از هند تا ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 7-24]

ت

 • تار و پود بررسی عوامل تأثیرگذار در طرّاحی ایکات هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 141-160]
 • تاریخ تحلیل مؤلفه‌های تاریخی ـ ادبی منظومه‌ی حماسی شاهنامه‌ی نادری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 43-58]
 • تاریخ اجتماعی بررسی وضعیت اقتصادی شیعیان دکن در قرن 10 و 11 هجری [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 91-106]
 • تاریخ اسلام بررسی وضعیت اقتصادی شیعیان دکن در قرن 10 و 11 هجری [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 91-106]
 • تاریخ ایلچی نظام شاه ویژگی های سبکی تاریخ ایلچی نظام شاه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 7-28]
 • تاریخ نگاری تاثیر تاریخ نگاری ایرانی بر گونه های تاریخ نویسی تیموریان هند [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 25-48]
 • تحولات فرهنگی و هنری نقش اسرای هندی در تحولات فرهنگی و هنری دوره نادرشاه افشار [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 59-76]
 • تشبیه نقد و بررسی تشبیه در مثنوی ِاسرارخودی اقبال لاهوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 135-154]
 • تشیع نقش دیوانسالاران ایرانی در گسترش تشیع در دکن عصر بهمنی ها (مطالعه‌ی موردی میرفضل‌الله اینجوی و محمود گاوان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 117-135]
 • تصوف مرشدیه و بازتاب آن در شبه قاره [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-96]
 • تصوف دیدگاه عرفانی خواجه معین چشتی بر اساس دیوان منسوب به وی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 97-116]
 • تصوف سیر وسلوک عرفانی در اندیشه شیخ احمد سرهندی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 45-68]
 • تیموریان هند تاثیر تاریخ نگاری ایرانی بر گونه های تاریخ نویسی تیموریان هند [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 25-48]

چ

 • چشتیه دیدگاه عرفانی خواجه معین چشتی بر اساس دیوان منسوب به وی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 97-116]
 • چشتیه مونس‌الارواح ،اثری ارزشمند در شرح احوال مشایخ سلسله چشتیه [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 121-132]

ح

 • حزین لاهیجی استقبال و معارضة حزین لاهیجی در قصاید [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 121-140]
 • حیطه صوری ویژگی های سبکی تاریخ ایلچی نظام شاه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 7-28]
 • حیطه معنایی ویژگی های سبکی تاریخ ایلچی نظام شاه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 7-28]

خ

 • خاقانی استقبال و معارضة حزین لاهیجی در قصاید [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 121-140]
 • خواجه معین‌الدین چشتی مونس‌الارواح ،اثری ارزشمند در شرح احوال مشایخ سلسله چشتیه [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 121-132]
 • خواجه معین الدین چشتی دیدگاه عرفانی خواجه معین چشتی بر اساس دیوان منسوب به وی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 97-116]

د

 • دکن نقش دیوانسالاران ایرانی در گسترش تشیع در دکن عصر بهمنی ها (مطالعه‌ی موردی میرفضل‌الله اینجوی و محمود گاوان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 117-135]
 • دلگان مقایسه نظام کاست در جنوب شرقی ایران (شهرستان دلگان) و هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 29-46]
 • دیو سرگذشت تصویری موجودِ ترکیبی فیل-سر، از هند تا ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 7-24]

ر

 • را مه کرشنه مکتب رامه کرشنه: پیشگام نوزایی دینی در آئین هندو [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 7-24]
 • ردیف استقبال و معارضة حزین لاهیجی در قصاید [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 121-140]
 • روابط مذهبی روابط فرهنگی و مذهبی پارسیان هند با زرتشتیان ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 109-120]
 • روایت ادبی تحلیل مؤلفه‌های تاریخی ـ ادبی منظومه‌ی حماسی شاهنامه‌ی نادری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 43-58]
 • رودوزی مطالعه تطبیقی نقوش رودوزی های پوشاک زنان هرمزگان و هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 161-175]

ز

 • زبان فارسی زبان فارسی در هند بر اساس ملاحظات ابن‌بطوطه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 47-66]
 • زبان و ادبیات فارسی در هند نقد و بررسی انتقادی احوال و آثار علی بن طیفور بسطامی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 107-120]
 • زرتشتیان ایران روابط فرهنگی و مذهبی پارسیان هند با زرتشتیان ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 109-120]
 • زمان روایی تحلیل روایی عنصر زمان در حکایتی از مثنوی «محیط اعظم» بیدل دهلوی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 107-134]

س

 • ساختار نقد و بررسی تشبیه در مثنوی ِاسرارخودی اقبال لاهوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 135-154]
 • ساختار نظام بین‌الملل تأثیر ساختار نظام بین‏الملل بر گسترش روابط هند و آمریکا در دوره جورج بوش [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 133-156]
 • سبک ویژگی های سبکی تاریخ ایلچی نظام شاه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 7-28]
 • سبک هندی تحلیل روایی عنصر زمان در حکایتی از مثنوی «محیط اعظم» بیدل دهلوی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 107-134]
 • سعدی استقبال و معارضة حزین لاهیجی در قصاید [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 121-140]
 • سفرنامه زبان فارسی در هند بر اساس ملاحظات ابن‌بطوطه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 47-66]
 • سلاطین دهلی تداوم و نوآوری در اندیشۀ سیاسی ضیاءالدین برنی و کتاب فتاوای جهانداری [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 67-90]
 • سنایی استقبال و معارضة حزین لاهیجی در قصاید [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 121-140]
 • سنجش تحلیل مؤلفه‌های تاریخی ـ ادبی منظومه‌ی حماسی شاهنامه‌ی نادری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 43-58]
 • سیر وسلوک عرفانی سیر وسلوک عرفانی در اندیشه شیخ احمد سرهندی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 45-68]

ش

 • شال‌ بررسی تطبیقی نقوش شال‌های ایران و کشمیر [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 49-68]
 • شاه جهان. ‌ مونس‌الارواح ،اثری ارزشمند در شرح احوال مشایخ سلسله چشتیه [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 121-132]
 • شاهنامه‌ی نادری تحلیل مؤلفه‌های تاریخی ـ ادبی منظومه‌ی حماسی شاهنامه‌ی نادری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 43-58]
 • شبه قاره دیدگاه عرفانی خواجه معین چشتی بر اساس دیوان منسوب به وی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 97-116]
 • شبه قاره سیر وسلوک عرفانی در اندیشه شیخ احمد سرهندی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 45-68]
 • شبه قاره عناصر و اشیاءِ فراطبیعی درمنظومه ی "کامروپ و کاملتا" [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 157-177]
 • شبه قارّه تحلیل مؤلفه‌های تاریخی ـ ادبی منظومه‌ی حماسی شاهنامه‌ی نادری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 43-58]
 • شبه قاره ی هند مرشدیه و بازتاب آن در شبه قاره [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-96]
 • شیعیان دکن بررسی وضعیت اقتصادی شیعیان دکن در قرن 10 و 11 هجری [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 91-106]

ض

 • ضیاءالدین برنی تداوم و نوآوری در اندیشۀ سیاسی ضیاءالدین برنی و کتاب فتاوای جهانداری [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 67-90]

ط

 • طرح و رنگ بررسی عوامل تأثیرگذار در طرّاحی ایکات هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 141-160]

ع

 • عرفان دیدگاه عرفانی خواجه معین چشتی بر اساس دیوان منسوب به وی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 97-116]
 • علم و فرهنگ تعامل و تبادلات علمی، فرهنگی ایران و هند در روزگار ساسانیان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 93-108]
 • علی بن طیفور بسطامی نقد و بررسی انتقادی احوال و آثار علی بن طیفور بسطامی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 107-120]
 • عناصر فانتزی عناصر و اشیاءِ فراطبیعی درمنظومه ی "کامروپ و کاملتا" [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 157-177]

ف

 • فتاوای جهانداری تداوم و نوآوری در اندیشۀ سیاسی ضیاءالدین برنی و کتاب فتاوای جهانداری [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 67-90]
 • فلسفه هندی بررسی اسطوره‌های مرگ در بینش هندی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 25-42]

ق

 • قافیه استقبال و معارضة حزین لاهیجی در قصاید [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 121-140]

ک

 • کازرونیه مرشدیه و بازتاب آن در شبه قاره [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-96]
 • کتب تاریخی ویژگی های سبکی تاریخ ایلچی نظام شاه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 7-28]
 • کرناتک معرفی تذکره ی معدن الجواهر از محمّد مهدی واصف مدراسی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 25-44]
 • کشمیر بررسی تطبیقی نقوش شال‌های ایران و کشمیر [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 49-68]
 • کشمیر تأثیر ساختار نظام بین‏الملل بر گسترش روابط هند و آمریکا در دوره جورج بوش [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 133-156]
 • کلید وا ژه: قصّه ی کامروپ و کاملتا عناصر و اشیاءِ فراطبیعی درمنظومه ی "کامروپ و کاملتا" [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 157-177]
 • کلید واژه: معدن الجواهر معرفی تذکره ی معدن الجواهر از محمّد مهدی واصف مدراسی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 25-44]
 • کلید واژه ها: ساسانیان تعامل و تبادلات علمی، فرهنگی ایران و هند در روزگار ساسانیان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 93-108]

گ

 • گره بررسی عوامل تأثیرگذار در طرّاحی ایکات هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 141-160]
 • گلزار اعظم معرفی تذکره ی معدن الجواهر از محمّد مهدی واصف مدراسی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 25-44]
 • گوپتاها تعامل و تبادلات علمی، فرهنگی ایران و هند در روزگار ساسانیان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 93-108]

م

 • مثنوی محیط اعظم تحلیل روایی عنصر زمان در حکایتی از مثنوی «محیط اعظم» بیدل دهلوی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 107-134]
 • محمد مهدی واصف مدراسی معرفی تذکره ی معدن الجواهر از محمّد مهدی واصف مدراسی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 25-44]
 • محمود گاوان نقش دیوانسالاران ایرانی در گسترش تشیع در دکن عصر بهمنی ها (مطالعه‌ی موردی میرفضل‌الله اینجوی و محمود گاوان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 117-135]
 • مرشدیه مرشدیه و بازتاب آن در شبه قاره [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-96]
 • مرگ بررسی اسطوره‌های مرگ در بینش هندی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 25-42]
 • مضمون استقبال و معارضة حزین لاهیجی در قصاید [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 121-140]
 • معجزه- سیداحمدخان- شبه قاره هند نقد و بررسی دیدگاه سید احمد خان هندی در مورد معجزه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 69-92]
 • معماری و صنایع دستی نقش اسرای هندی در تحولات فرهنگی و هنری دوره نادرشاه افشار [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 59-76]
 • مکتب نگارگری مغول نقاشخانه دربار اکبر شاه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 93-106]
 • مکتب ودانته مکتب رامه کرشنه: پیشگام نوزایی دینی در آئین هندو [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 7-24]
 • منسوجات بررسی تطبیقی نقشه محرابی بر منسوجات سنتی ایران و هند [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 69-92]
 • موجودات ترکیبی سرگذشت تصویری موجودِ ترکیبی فیل-سر، از هند تا ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 7-24]
 • میرفضل‌الله اینجوی نقش دیوانسالاران ایرانی در گسترش تشیع در دکن عصر بهمنی ها (مطالعه‌ی موردی میرفضل‌الله اینجوی و محمود گاوان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 117-135]

ن

 • نادرشاه افشار نقش اسرای هندی در تحولات فرهنگی و هنری دوره نادرشاه افشار [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 59-76]
 • ناصرخسرو استقبال و معارضة حزین لاهیجی در قصاید [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 121-140]
 • نسخ خطی نقد و بررسی انتقادی احوال و آثار علی بن طیفور بسطامی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 107-120]
 • نسخه خطی عناصر و اشیاءِ فراطبیعی درمنظومه ی "کامروپ و کاملتا" [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 157-177]
 • نظام اجتماعی کاست مقایسه نظام کاست در جنوب شرقی ایران (شهرستان دلگان) و هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 29-46]
 • نقاشخانه نقاشخانه دربار اکبر شاه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 93-106]
 • نقد شعر معرفی تذکره ی معدن الجواهر از محمّد مهدی واصف مدراسی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 25-44]
 • نقش محراب بررسی تطبیقی نقشه محرابی بر منسوجات سنتی ایران و هند [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 69-92]
 • نقوش بررسی تطبیقی نقوش شال‌های ایران و کشمیر [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 49-68]
 • نقوش مطالعه تطبیقی نقوش رودوزی های پوشاک زنان هرمزگان و هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 161-175]
 • نگارگری نقاشخانه دربار اکبر شاه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 93-106]
 • نگارگری سرگذشت تصویری موجودِ ترکیبی فیل-سر، از هند تا ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 7-24]

و

 • واژگان کلیدی: پارسیان هند روابط فرهنگی و مذهبی پارسیان هند با زرتشتیان ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 109-120]
 • واژگان کلیدی : هند مونس‌الارواح ،اثری ارزشمند در شرح احوال مشایخ سلسله چشتیه [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 121-132]
 • واژگان کلیدی: هند تأثیر ساختار نظام بین‏الملل بر گسترش روابط هند و آمریکا در دوره جورج بوش [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 133-156]
 • واژه های کلیدی: احمد سِرهِندی سیر وسلوک عرفانی در اندیشه شیخ احمد سرهندی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 45-68]
 • وَرنه یا کاست مکتب رامه کرشنه: پیشگام نوزایی دینی در آئین هندو [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 7-24]
 • وضعیت اقتصادی بررسی وضعیت اقتصادی شیعیان دکن در قرن 10 و 11 هجری [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 91-106]
 • ویوکاننده مکتب رامه کرشنه: پیشگام نوزایی دینی در آئین هندو [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 7-24]

ه

 • هرمزگان مطالعه تطبیقی نقوش رودوزی های پوشاک زنان هرمزگان و هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 161-175]
 • هند تاثیر تاریخ نگاری ایرانی بر گونه های تاریخ نویسی تیموریان هند [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 25-48]
 • هند نقش دیوانسالاران ایرانی در گسترش تشیع در دکن عصر بهمنی ها (مطالعه‌ی موردی میرفضل‌الله اینجوی و محمود گاوان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 117-135]
 • هند مقایسه نظام کاست در جنوب شرقی ایران (شهرستان دلگان) و هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 29-46]
 • هند زبان فارسی در هند بر اساس ملاحظات ابن‌بطوطه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 47-66]
 • هند بررسی وضعیت اقتصادی شیعیان دکن در قرن 10 و 11 هجری [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 91-106]
 • هند بررسی عوامل تأثیرگذار در طرّاحی ایکات هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 141-160]
 • هند مطالعه تطبیقی نقوش رودوزی های پوشاک زنان هرمزگان و هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 161-175]
 • هند سرگذشت تصویری موجودِ ترکیبی فیل-سر، از هند تا ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 7-24]
 • هند تعامل و تبادلات علمی، فرهنگی ایران و هند در روزگار ساسانیان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 93-108]