نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

بمبئی از شهرهای بسیار مهم بندری و تجاری ایالت مهار اشترای هند است. این شهر در قرن سوم قبل از میلاد جزء امپراطوری ماوریا بود. اکبرشاه، پادشاه مغولی هند بخش شمالی آن را ضمیمه ی قلمرو خود کرد. در سال 1534م پرتقالی ها آن را به تصرف خود درآوردند و در سال 1661م آن را به انگلستان واگذار نمودند. این شهر در فاصله ی     سال های 1668ـ 1858م مرکز اصلی شرکت هند شرقی بریتانیا بود. آثار فراوانی از دوره ی حکومت مسلمانان و سپس حکومت انگلیسی ها در بمبئی به یادگار مانده که آن را مورد توجه گردش گرانِ سراسر جهان قرار داده است. وجود پارسیان هند و جایگاه آنان در شهر بمبئی نیز از مطالب مهم و قابل بررسی در این شهر می باشد.
مقاله ی حاضر کوششی ست برای شناساندن یکی از بنادر صنعتی، تجاری، فرهنگی و دیدنی هند که روزی از نظر انگلستان «دروازه ی هند» بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bombay, a beautiful harbor of commerce and spectacle

نویسنده [English]

  • - -

-

چکیده [English]

Bombayis one of the most important and commercial city of Maharashtrain India. It was a part of Maveria Empire in 3rd century B.C. Akbarshah, Indian Mongol ruler, joined the Northern part of it to his dynasty. Portuguese had conquered it in 1534 A.D. and donated it toEngland in 1661. During the 1668-1858 it was headquarter of Britain Southern Indian Company. What attract the visitors toBombay are the great memorials of Muslims and British reigns left there. Indian Persians and their positions inBombay are also important and considerable issues to be studied.
The essay in hand tries to introduce one of the industrial, commercial, cultural and spectacular harbors inIndia, which was once called, byBritain, The Gate of India.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bombay
  • commercial
  • England
  • spectacular
1- ارشاد، فرهنگ(1379) مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2- بنشاهی، اردشیر(1930م) بمبئی تاریخ و تجارت، بمبئی: مطبعۀ محمّدی
3- بیرونی، ابوریحان(1362) تحقیق ماللهند، ترجمۀ منوچهر صدوقی، تهران: بی جا
4- دهخدا، علی اکبر(1372) لغت نامه، ج3، تهران: انتشارت دانشگاه تهران
5- مصاحب، غلامحسین(1383) دایرö المعارف فارسی، ج1، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی
6- معین، محمّد(1362) فرهنگ فارسی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات امیرکبیر
 
سایت ها
1- وبگاه خبرگزاری فارس
2- وبگاه رادیو زمانه گزارش داریوش رجبیان
3- ویکی پدیای انگلیسی، دانشنامه آزاد، مقاله مومبای
4- ویکی پدیای انگلیسی، دانشنامه آزاد، مقاله حاجی علی