اهداف و چشم انداز

با توجه به وسعت حوزه مطالعات کشورهای شبه قاره، این فصلنامه طیف وسیعی از مخاطبان را در حوزة ذکر شده در بر می گیرد و تلاش می کند منبع موثقی برای مراجعه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند باشد. از آنجاکه مطالعه موردی و تخصصی کشورهای شبه قاره و تمرکز بر جزئیات قابل بررسی در گرایش‌های مختلف آن از اهداف اصلی انتشار این فصلنامه می باشد، شناخت و همکاری با اساتید و پژوهشگران آشنا به محیط، زبان و فرهنگ کشورهای شبه قاره از اهم اولویت های فصلنامه خواهد بود. برای همین مخاطبان آن قادر خواهند بود بخشی از نیاز پژوهشی خود را از این طریق و با استفاده از دیدگاه های تخصصی در حوزه مطالعات کشورهای شبه قاره تامین نمایند.

اهداف نشریه:

 •  بررسی و تبیین مبانی فرهنگی-هنری، اجتماعی، سیاسی و دینی کشورهای شبه قاره
 • شناسایی و معرفی  و نقد آثار مشاهیراین شبه قاره
 • بررسی و تبیین مبانی علمی مسایل مربوط به کشورهای حوزه شبه قاره و نقد آثاراین حوزه
 •  انتشار مقاله‌های پژوهشی با گرایش‌های مختلف در حوزه کشورهای شبه قاره
 • فراهم آوردن زمینه برای استادان، دانشجویان و پژوهشگران جهت انتشار مقاله‎های پژوهشی در یک نشریه با رویکرد تخصصی
 • ایجاد امکان آشنایی استادان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان با آخرین نتایج پژوهش‌ها و مطالعات

دیگر اهداف:

 •  معرفی علوم انسانی کشور های شبه قاره و ویژگی های ساختاری آن ها
 • تحلیل ساختارآثار علوم انسانی کشور های شبه قاره براساس نظریه های ادبی مدرن
 • بررسی و تبیین مبانی علمی ادبیات کشور های شبه قاره
 • شناخت شاخصه­ ها و ویژگی های آثار دینی کشور های شبه قاره
 • بررسی و تبیین مبانی فرهنگی- هنری کشور های شبه قاره
 • شناسایی و معرفی آثار برجسته حوزۀ علوم انسانی کشور های شبه قاره
 • تبیین ویژگی های سبکی آثارادبی کشور های شبه قاره
 • بررسی تعامل و ارتباطات فرهنگی، سیاسی، ادبی و تاریخی کشور های شبه قاره و ایران
 • بررسی زبان آثار علوم انسانی کشور های شبه قاره
 • ادبیات عرفانی کشور های شبه قاره در ابعاد جهانی
 • ادبیات کشور های شبه قاره درعصر امروز
 • جایگاه ادبیات  و هنر معاصر کشور های شبه قاره در جهان
 • بررسی وتحلیل ریشه‌های تاریخی و پیدایش ادبیات شبه قاره در ایران و جهان
 • بررسی و معرفی آثار منتشر نشده و ناشناختۀ این حوزه
 • ادبیات کودکان و نوجوانان در کشور های شبه قاره
 • مسایل مدیریتی، اقتصادی، توسعه ای، حقوقی و تربیتی در کشور های شبه قاره
 • نقش و جایگاه  زنان در کشور های شبه قاره
 • آسیب‌شناسی و نقد  علوم انسانی کشور های شبه قاره شامل موضوعاتی مانندِ آسیب ‌شناسی کاربرد نظریه‌های سیاسی در این حوزه، آسیب‌شناسی ساختاری آثار دینی  و اساطیری کشور های شبه قاره ، آسیب‌شناسی زبانی  و سبکی آثار ادبی کشور های شبه قاره ، آسیب‌شناسی محتوایی آثار تاریخی ، آسیب‌شناسی و نقد تذکره های فارسی کشور های شبه قاره و...

چشم‌انداز

گسترش مطالعات کشورهای شبه قاره در حوزه های مختلف از طریق انتشار آخرین یافته‌های پژوهشی، تحلیل جدیدترین نظریه‌ها و معرفی آخرین کتاب‌های منتشرشده

 

این نشریه می کوشد با استفاده از داوری و ارزیابی داوران صاحب نظر به پذیرش مقالاتی بپردازد که حاصل نوآوری پژوهشگران و نویسندگان آنها باشد.