فصلنامة مطالعات شبه قاره، فصلنامه تخصصی پژوهشکدۀ مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی دانشگاه سیستان و بلوچستان است و با هدف گسترش دامنة تحقیق و ارتقاء پژوهش، تولید و عرضه مقالات علمی پژوهش و آشنایی علاقه مندان با مسایل حوزة علوم انسانی کشورهای شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش) و مسائل مختلف مربوط به آن از قبیل: فرهنگ و تمدن،  اقتصاد و بازرگانی،  فرهنگ عامه و زبان قومیت و ادیان منتشر می شود.

از آنجا که اتخاذ رویکرد علمی از طریق بررسی موردی کشورهای شبه قاره و انجام مطالعات کاربردی و تطبیقی از اساسی ترین نیازهای پژوهشگران علاقمند به این حوزه به شمار می رود، این فصلنامه می کوشد با فهم مسائل روز، به بررسی موضوعات مختلف مربوط به شبه قاره و چالش های آن بپردازد. در این راستا تلاش بر این است که کلیه مقالات واصله با معیارهای علمی-پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته، از این میان مقالاتی که دارای نوآوری بوده و تجزیه و تحلیل درستی از مسائل  مبتلا به کشورهای شبه قاره ارائه می دهند جهت چاپ در فصلنامه انتخاب شوند.

این فصلنامه مقالاتی را مورد بررسی قرار می دهد که در ارتباط با مطالعات علوم انسانی کشورهای شبه قاره اعم از مسایل ادبی، هنری، دینی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی، جغرافیایی، باستان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و...باشند.  مقاله‌های پژوهشی با موضوع شبه قاره در گرایش‌های مختلف، بررسی تحلیلی نظریه‌های جدید و معرفی کتاب‌های تازه منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی از جمله مواردی است که نشریه از همکاری با استادان دانشگاه، دانشجویان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد استقبال می‌کند.

فصلنامة مطالعات شبه قاره دارای مجوز دو زبانه و حوزه ی توزیع بین المللی است، بر اساس نظر کمیسیون نشریات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری معمولا سه شماره به فارسی و یک شماره به انگلیسی چاپ می شود که تا کنون این شیوه رعایت شده است. در ضمن این فصلنامه براساس مجوز شماره ثبت  4025/124 مورخ 12/9/1386  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود و براساس نامۀ مورخ 1/12/1388 به شمارۀ 2005/11/3 از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار علمی- پژوهشی دریافت نموده است. نخستین شماره این نشریه در زمستان 1388 منتشر شده است.

تمامی فعالیت‌های مرتبط با دریافت، ارزیابی، ویرایش و چاپ از طریق سامانه jsr.usb.ac.ir  انجام می‌شود.