نگاهی به داستان نویسی معاصر هند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان وبلوچستان

2 دانشیار بخش فارسی دانشگاه دهلی

چکیده

سابقه ی داستان نویسی در هند به دوران بسیار کهن بر می گردد. اغلب ایرانیان، هند را با داستان های کلیله و دمنه می شناسند، امّا این که از داستان نویسی امروز هند تا چه حد با خبرند سؤالی ست که نمی توان پاسخ درستی برای آن یافت. از یک سو می دانیم که در این زمینه کوشش چندانی صورت نگرفته است و از سوی دیگر در ایران با داستان        فیلم های تجاری و بازاری امروز هند آشنا هستیم که بیش تر بُعد رمانتیک و عاطفی دارند و برای به دست آوردن بازار فروش تهیه می شوند و با حقیقت داستان نویسی نوین هند فاصله ی بسیاری دارند. باید گفت اگرچه در آغاز، این، ایرانیان بودند که کتاب گران قدر کلیله و دمنه را به جهانیان معرفی نمودند، امّا امروز با وجود فن آوری های پیشرفته ی اطلاعاتی، دوستی های دیرینه و پیوندهای عمیق و محکم میان دو ملّت؛ هنوز آشنایی اغلب مردم ایران با داستان نویسی مدرن هند بسیار اندک است.
این مسأله ما را بر آن داشت تا تاریخچه ای از داستان نویسی معاصر به زبان هندی را از نظر خوانندگان علاقه مند بگذرانیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glance at Contemporary Story – Writing of India

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
1 -
2 -
چکیده [English]

The record of story-writing in India backs to the ancient time. Most Iranians know India through Kalilah and Dimnah tales, but how much they know about the story-writing of nowadays in India, is a question that it is not easy to answer. On one hand we know nothing has been done in this respect, on the other hand we are familiar, in Iran, with the stories of low-value and non-artistic movies of present India which most of them are romantic and emotional ones produced just for box office and money-gathering and they are too far away from the true modern story-writing of India. We should say that Iranians were the first people who introduced the valuable Kalilah and Dimnah to the world, but nowadays, in spite of the existing advanced and modern information science technology, the old friendship, deep and firm connection between two nations, Iranians have still little familiarity with modern story-writing of India. This was our reason for being stimulated to study the historical background of contemporary Hindi story-writing to be taken into consideration by the enthusiastic readers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indian (Hindi)
  • story-writing
  • Prim Chand
  • writer
  • society
  • Change
1- ابن کنول(2001م) داستان سی ناول تک، دهلی: استار افست پریس.

2- اُپادیه، کوشلنات(1995م) پریم چند کی باشا، جودپور: راجستانی ساحتیه سنستان.

3- پُشپ، رابن شا(1973م) شرشت کهانیان، دهلی: هند اس پی سی کی ال پی اچ.

4- تونسوی، فکر(1950م) ساتوان شاستر، دهلی: مکتبه شاهراه.

5- جمالی، ستیش(1976) 29 نئه کهانیکار، اله آباد: ممتاپرکاشن

6- ساهنی، بیشم(1994م) هندی کهانی سنگره، دهلی: ساحتیه اکادمی.

7- سینگ، بچّن(1978) آدونک هندی ساحتیه کا ایتحاس، اله آباد: لوک بارتی پرکاشن.

8- سینگ، شیوپرساد(1978) نوتن کهانی سنگره، پریاک: هندی ساحتیه سملین

9- کمار، سریش(1983م) پریم چند اور بارتیه ساحتیه، آگره: کیندریه سنستان.

10- لعل، منوهن(1981م) گلیری ساحتیه لوک، دهلی: پربات پرکاشن.

11- ودیا النکار، چندر گپت(1960م) چوده اچهی کهانیان، دهلی: کپور پبلیکیشن.

12- وشیشت، اندو(1990م) اُپنیا سکارآچاریه چترسین شاستری کا کتا کوشل، احمد آباد: سنسکرتی پرکاشن.