نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دستیار فنی واحد اسناد تالار یادمان ویکتوریا کلکته- هند

چکیده

 زبان فارسی در قرن 13 به بنگال آمد و تا سال 1837 دوام یافت تا اینکه سرانجام در این سال بعنوان زبان رسمی هندوستان لغو گردید. در این محدوده زمانی طولانی ششصد ساله هزاران کتاب به زبان فارسی به رشته تحریر درآمد و دهها و صدها شاعر اشعارشان را به این زبان شیرین سرودند. در این دوران، زبان و ادبیات فارسی به نهایت شکوفایی خود رسید و میزان قابل توجهی از آثار خطی، سند، نقاشی های مینیاتور و دیگر صنایع دستی را برای بنگال به میراث گذاشت تا برایش مرکز سونار بنگلا را بوجود آورد. تهیه و گردآوری مقادیر بسیاری از آثار خطی توسط مامورین هندی و بریتانیایی باعث بوجود آمدن مجموعه کتابخانه ای شد که می تواند مرکز تحقیقاتی باشد در زمینه مطالعات آثار ادب فارسی ونه فقط در بنگال بلکه در سطح بین المللی . فهرستنویسی و طبقه بندی این مجموعه ها باعث شد که آثار ارزشمند ادبیات فارسی برای همیشه حفظ شود.
   مهمترین آثار خطی فارسی را می توان در انجمن آسیایی، یادمان ویکتوریا، کتابخانه ملی و کتابخانه کاخ  هازار دوواری مرشدآباد و سایر نقاط مشاهده کرد. هر چند آثار این مجموعه ها تا اندازه ای توسط فهرستنویسان این مراکز طبقه بندی شده است ولی بسیاری از آنها هنوز نیازمند طبقه بندی دقیق، مراقبت و ذخیره سازی صحیح می باشند. ولی ارزش واقعی آنها در استفاده از آنها در بررسیهای فرهنگی است. به قول معروف: " ارزش دسر ، به خوردنش است ."
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Persian Manuscripts in Bengal (The Hub of Indo-Persian Cultural Heritage)

نویسنده [English]

  • - -

-

چکیده [English]

Persian language came in contact with Bengal in 13th Century and continued till 1837 when it was finally abolished as the official language of India . In this vast period of six hundred years, thousands of books were written in Persian, and tens and hundreds of poets composed their poems in this sweet language. During this period, Persian language and literature reached the highest stage of its development, which yielded a huge collection of manuscripts, documents, miniature paintings and other artifacts to Bengal and made her Sonar Bangla.
The large-scale acquisition of manuscripts by Indians and British officials in Bengal gave birth to rich library collections that can sustain academic research in Persian Studies not only in Bengal but internationally. The cataloguing of these collections has preserved the fruits of knowledge of Persian literature. The most important collections of Persian manuscripts are to be found at the Asiatic Society, Victoria Memorial, National Library and Hazarduari Palace Library in Murshidabad etc. Though these collections have been documented to an extent by their cataloguers but many of them still need proper documentation, care and conservation treatment. But their best fruition lies in their consumption for cultural studies as it is proverbially believed that the proof of pudding lies in its eating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bengal
  • Catalogues
  • Cultural Heritage
  • Persian Manuscripts & Books
— Aurther, J. Arberry(1942) British Contributions to Persian Studies. Longmans.
— A Descriptive (1999) Catalogue of Persian Manuscripts (Series 1-5).Iran Culture House,New Delhi
— Beale, Thomas William, (1972) An Oriental Biographical Dictionary,Ludhiana.
— Cohn, Bernard S(1996)Colonialismand Its Forms of Knowledge.PrincetonUniversity Press,Princeton.
— Das, Sisiri Kumar( 1978) Sahibs and Munshi.Calcutta.
— Fisher, Michael .H( 2001) “Persian Professor in Britain: Mirza Muhammad Ibrahim at the East Indian Company’s College, 1826-44.”, in Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, vol.xxi, nos 1&2.
— Khalidi, Omar(1981)A Guide to Arabic, Persian, Turkish and Urdu Manuscript Libraries in India.
— Nair, P.T., Origin of the Persian, Urdu and Hindi Printing and Press in Calcutta. Indo-Iranica, vol.43.
— Sarkar. H. (1981) Museums and Protection of Monuments and Antiquities in India,Delhi.
— Sibadas Chaudhuri,(Edt.) (1980) Proceedings of The Asiatic Society, Vol 1.Calcutta.
— Ursula., Sims Williams(1981) “The Arabic and Persian Collections in the India Office Library”, in Collections in British Libraries on Middle Eastern and Islamic Studies, Duham,U.K.
— Wasim NasirRizawi, Maulvi Abdul Muqtadir and M. Hidayat Hossain(1921-1923) Catalogue raisonne of the Buhar Library,  vol. 1 Calcutta: Imperial Library, revised edition 1982