نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه تاریخ عمومی دانشگاه جامشورو سند- پاکستان

چکیده

  روابط سند و ایران به دوران تاریخی دره بین النهرین بر می گردد. این روابط موجب بوجود آمدن وابستگی های شدید فرهنگی و اقتصادی بین این دو ملت با فرهنگ گردید .مورخین بطور مشخص نشان داده اند که قبل و بعد از ظهور اسلام، سند و ایران چنان از این روابط عمیق دوستانه بهره بردند که حتی اثرات آن تقریبا بر تمامی فعالیتهای بشری تاثیر گذاشت.
در طول زمانی بین سالهای 1783 میلادی تا 1843 سند توسط میرهای تالپور حکومت می شد و همزمان با آن در ایران دودمان قاجار حکم می راند. تحقیق اخیر لیست دقیقی از پادشاهان و حاکمان این دو سلسله را برمی شمارد و نگاه روشنگرانه ای دارد برروابط سیاسی و دیپلماتیک بین سند و ایران در این دوران تحولات و چالشهایی هم که در سطح بین المللی در این دوران رخ داده است مورد بررسی قرار گرفته است.
 بر پایه آثار تاریخی موجود، تجزیه و تحلیل کاملی از جنبه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز بعمل آمده است.این اولین پژوهش جدی در این زمینه است که ، با توجه به جمع آوری مطالب بسیار ارزشمند تاریخی ، می تواند گام موثری در جهت پژوهشها و بررسیهای بیشتر در آینده باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sindh-Iran Relations, during the Talpur period

نویسنده [English]

  • - -

-

چکیده [English]

Sindh’s relations withIrango deep down in history to theIndusvalley civilization era. It has been established that close economic and cultural connections existed between the two highly cultured people. Historians have conclusively proved that before and after the advent of Islam, Sindh andIranenjoyed intimate neighborly relations which had its effects on almost all spheres of human activity.
       During the period from 1783 AD to 1843 AD, Sindh was ruled by the Talpur Mirs and in the same period Qachar dynasty held sway inIran. The present study provides an accurate list of the rulers of both these dynasties and throws ample light on the political and diplomatic ties between Sindh andIranduring this period. The changes and challenges which were taking place on the international scene have also been highlighted.
       A thorough discussion encompassing social, economic, political and cultural aspects has been made in the light of available historical and literary sources. This is the first serious research study on the subject which is congregated with very useful historical material for further research and enquiry.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Talpur Rulers
  • Sindh
  • Qajar Dynesty
 —Abbasi, Mahmud Ahmed and Rushdi, Muhammad Habibullah (1959) Kulyat-e-Maail. Sindh Adabi Board,Hyderabad.
— Badakhashani, Maqbool Beg (1971) History of Iran (Urdu), Vol. II. Majlis Taraqi Adab,Lahore.
— Burnes James(1831) A narrative of a visit to the court of Sind,London,
— Eastwick, E.B ( 1989) A Glance at Sind before Napier,Karachi.
— Lakho, Ghulam Mohammad (Edt.) (2002) Maqalat-e-Rashdi (Urdu).Karachi,.
— Habib, Meherafroze Mirza(2005) A Georgian Saga, O.U.P,Karachi.
— Mulai Shedai (1958) Jant-ul-Sindh, Sindhi Adabi Board,Hyderabad
— Mirza Abbas Ali Beg (1984) Kulyat-e-Syed Sabit Ali Shah, Karachi.
— Mirza Qalich Beg (1982) A History of Sind,Karachi.