نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبانشناسی همگانی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه زبانشناسی همگانی دانشگاه تهران

چکیده

شاه ولی الله محدث دهلوی، صاحب کتاب حجه الله البالغه، متولد دهلی، در هندوستان،  قریب 300 سال پیش، ترجمه ای از قرآن کریم بدست داده که حتی امروز کمتر ترجمه ای با شیوایی و دقت آن می توان در میان مترجمان متاخر قرآن کریم یافت. متاسفانه این اثر گرانسنگ بنا به دلایلی در ایران ناشناخته باقی مانده است. در این مقال پس از معرفی شاه ولی الله دهلوی، به ویژگی هایی که ترجمه وی از قرآن داراست پرداخته شده و سپس با استفاده از برخی ملاک های مقابله ای نحوی میان زبان عربی و فارسی سعی در بررسی دقیق تر صحت کار ترجمه وی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Shekkar Shekan from India ( Valiyullah Mohaddes Dehlavi the puissant Translator of the Holy Quran)

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

1 -

2 -

چکیده [English]

Nearly 300 years ago, Shah Valiyollah Mohadess Dehlavi born  inDelhi,India, translated Holy Quran so that even today we can find no more translations that are as fluent and precise as it is. Unfortunately, this valued work has, for some reasons, been remained unknown inIran. In this article after introducing Shah Valiyullah Dehlavi, some characteristics of his translation from Quran is introduced and then by utilizing some comparatively syntactic criteria between Arabic and Persian, the accuracy of the translation is studied in more details.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valiyullah Dehlavi
  • Translation
  • Holy Quran
  • literal translation
  • adjective
  • pronoun
1- ارفع، سید کاظم (1381) ترجمه قرآن (ارفع)، چاپ اول، تهران: مؤسسه تحقیقاتى و انتشاراتى فیض کاشانى.
2- الهى قمشه‏اى، مهدى (1380) ترجمه قرآن (الهى قمشه‏اى)، چاپ دوم، قم: انتشارات فاطمة الزهراء.
3- انصارى، خوشابر مسعود (1377) ترجمه قرآن (انصارى)، چاپ اول، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
4- انصاریان، حسین (1383) ترجمه قرآن (انصاریان)، چاپ اول، قم: انتشارات اسوه.
5- انصاری، مسعود (1375) شکوه و زیبایی در ترجمه قرآن دهلوی، بینات، شماره 12.
6- آیتى، عبد المحمد (1374) ترجمه قرآن (آیتى)، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سروش.
7- بى‏آزار شیرازى، عبدالکریم (1376) قرآن ناطق، جلد اول، تهران: نشر فرهنگ اسلامى.
8- پاینده، ابوالقاسم (1357) ترجمه قرآن (پاینده)، چاپ پنجم، قم: سازمان انتشارات جاویدان.‏
9- پورجوادى، کاظم (1414ق) ترجمه قرآن (پورجوادى)، چاپ اول، تهران، بنیاد دایره ی المعارف اسلامى.
10- یغمایى، حبیب،( 1356) ترجمه تفسیر طبرى، علماى ماوراء النهر، به اهتمام حبیب یغمایى، 7 جلدی، تهران: انتشارات توس.
11- خرمشاهى، بهاءالدین(1377) «ترجمه‏فارسى (شاه ولى اللّه‏ دهلوى)»، چاپ شده در دانشنامه قرآن و قرآن پژوهى، تهران: نشر دوستان ـ ناهید.
12- حداد عادل، غلامعلی (1370)معرفی ترجمه ای از قرآن، کیهان اندیشه، شماره 40، بهمن و اسفند.
13- حکیمى، قاضى مومن (1389) امام مجدد شاه ولی الله دهلوی احیاء کننده قرآن و سنت در نیم قاره هند، ماهنامه قافله، شماره ماه جدی.
14- حلبى، على اصغر(1380) ترجمه قرآن (حلبى)، چاپ اول، تهران: انتشارات اساطیر.
15- خرمشاهی، بهاءالدین (1388) بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم، چاپ اول، قم: چاپخانه بزرگ قرآن کریم.
16- -----------(1380) ترجمه شاه ولی الله دهلوی، ترجمان وحی. شماره 9.
17- ----------- (1381) ترجمه‏فارسى (شاه ولى اللّه‏ دهلوى)، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهى، انتشارات دوستان.
18- خواجوى، محمد (1410ق) ترجمه قرآن (خواجوى)، چاپ اول، تهران: انتشارات مولى.
19- دهلوى، شاه ولى الله (1417ق) ترجمه قرآن (دهلوى)، چاپ اول، مدینه منوره: مجمع ملک فهد، لطباعةالمصحف الشریف.
20- رضایى اصفهانى، محمدعلى و همکاران (1383) ترجمه قرآن (رضایى)، چاپ اول، قم: موسسه تحقیقاتى فرهنگى دارالذکر.
21- صفارزاده، طاهره (1380) ترجمه قرآن (صفارزاده)، چاپ دوم، تهران: موسسه فرهنگى جهان رایانه کوثر.
22- طاهرى قزوینى، على اکبر (1380) ترجمه قرآن (طاهرى)، چاپ اول، تهران: انتشارات قلم.
23- فارسى، جلال الدین، (1369) ترجمه قرآن (فارسى)، چاپ اول، تهران: انجام کتاب.
24- «فتح الرحمن (ترجمه محدث دهلوى از قرآن کریم)»، نوشته مسعود انصارى، (1377) چاپ شده در دانشنامه قرآن و قرآن پژوهى، تهران: نشر دوستان ـ ناهید.
25- فولادوند، محمد مهدى، (1415ق) ترجمه قرآن (فولادوند)، چاپ اول، تهران: دار القرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ ومعارف اسلامى).
26- کاویانپور، احمد (1378) ترجمه قرآن (کاویانپور)، چاپ سوم، تهران: سازمان چاپ وانتشارات اقبال.
27- کریمی نیا، مرتضی (1389) ساخت های زبان فارسی و مساله ترجمه قرآن، تهران: هرمس.
28- موسوی گرمارودى، سید علی (1384) ترجمه قرآن (گرمارودى)، چاپ دوم، تهران: انتشارات قدیانى.
29- مجتبوى، سید جلال الدین (1371) ترجمه قرآن(مجتبوى)، چاپ اول، تهران: انتشارات حکمت.
30- مجد، امید (1377) قرآن مجید با ترجمه منظوم (قرآن نامه)، چاپ دوم، تهران.
31- مشکینى، على (1381) ترجمه قرآن(مشکینى)، چاپ دوم، قم: الهادى.
32- مصباح زاده، عباس(1380) ترجمه قرآن(مصباح‏زاده)، چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات بدرقه جاویدان.
33- معزى، محمد کاظم (1372) ترجمه قرآن(معزى)، چاپ اول، قم: انتشارات اسوه.
34- مکارم شیرازى، ناصر (1378) ترجمه قرآن، قم: نشر مدرسه ی الامام على بن ابى طالب (ع).
35- ناصح، على احمد (1378) نقد ترجمه‏اى از قرآن، صحیفه مبین، دوره دوم، شماره 1، بهار.