نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه تاریخ اسلام دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه

2 دانشیار گروه ه تاریخ دانشگاه سیستان وبلوچستان (نویسنده مسئول)

10.22111/jsr.2020.22661.1701

چکیده

پژوهش حاضر به‌نقد و بررسی تاریخ‌نگاری فارسی ایالت سند شبه‌قاره از اوایل قرن هفتم تا نیمه اول قرن دوازدهم هجری پرداخته است. اهمیت موضوع در آن است که اوج تاریخ‌نگاری محلی هند از سال 613 تا 1150 ق در سده یازدهم بوده و به لحاظ پراکندگی جغرافیایی، عمده آثار تاریخ محلی هند در طی این سال‌ها مربوط به سند است. ضرورت پژوهش ایجاب می کند که عوامل شکل گیری این آثار مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد. در واقع سوال بنیادین پژوهش آن است که عوامل شکل گیری تواریخ محلی فارسی سند در دوره تاریخی مورد بحث و نقاط ضعف وقوت هر کدام از این آثار کدامند؟ روش تحقیق انجام‌شده، بر مبنای توصیف و تحلیل منابع تاریخی دست‌اول فارسی ایالت سند در دوره زمانی موردبحث است. بنابر بررسی‌های انجام‌شده بسیاری از این آثار توسط دولتمردان و رجال متنفذ و یا بر اساس توصیه‌های حُکام و بزرگان کشوری و لشکری نگاشته شده است. قالب و محتوای این آثار مشتمل بر آگاهی‌هایی در باب جغرافیای تاریخی، سلسله‌ها و حاکمان، جنگ‌ها و فتوحات و رجال و مشاهیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Factors of Formation and Content of Local Farsi Historiography of Sind (From the beginning of the 7th century to the middle of the 12th century AH)

نویسندگان [English]

  • mohamad hosein riyahi 1
  • seyed ahmad aghili 2

1 Assistant Professor of Islamic Society of Al-Mustafa Al-Alamieh, Isfahan

2 associate professor of department of history , university sistan and bluchestan

چکیده [English]

The present study reviews the local historiography books in the Persian language of Sindh province from the early seventeenth century to the first half of the 12th century and their authors and motivators. According to a survey, many of these works have been written by influential government officials, or based on the recommendations of the personalities and leaders of the country and the military. The format and content of these works include awareness of historical geography, dynasties and rulers, wars, conquests and rejels and celebrities. The culmination of local Indian historiography from the years 613 to 1150 AH was in the eleventh century and, due to geographical dispersion, most of the works of Indian history during these years are related to Sindh. Most of these writings are written by immigrant Iranian writers to the subcontinent, some of which are considered to be the most celebrated, celebrated and celebrated Sadat. Given the nature of the present research, the research methodology used in this paper is based on the description and analysis of the historical sources of the Persian handwriting of Sindh in the period under consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sindh
  • Farsi language
  • Local histories
  • Features