نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22111/jsr.2020.24753.1760

چکیده

از عوامل موثر در پویایی علوم و نشر و اعتلای دانش و دستاوردهای علمی یک تمدن؛ ارتباط دانشمندان با یکدیگر و بهره بری از دستاوردها و معلومات هم می باشد. در این بین با گسترة قلمرو مسلمین و گسیختگی و فاصلة جغرافیاییِ مرکز خلافت اسلامی با سرزمین هندT ابهام موجود در این پژوهش بر این مبناست که؛ طب اسلامی، از طب هندی چه بهره ای برده و نفوذ و نشر طب هندی در عالم اسلامی، چگونه و از چه مسیرها میسر گردید. همچنین برای ایرانیان در مقام صاحب منصبان و دانشمندان چه نقشی در آشنایی و درک مسلمانان از طب هندی در عصر اسلامی می توان قائل بود؟ با رویکرد بدین ابهامات پژوهش موجود با مطالعه اسناد و شواهد موجود و تجزیه و تحلیل اطلاعات منابع تاریخی بدین نتایج نائل آمد که؛ با سلطة مسلمانان بر قلمرو ساسانیان، طب هندی و اطبای هندی نیز به همراه دانشمندان ایرانی جذب دارالخلافة مسلمین شده و البته وزرای ایرانی از عوامل بنیادین در آشنایی دنیای اسلام با فرهنگ و علوم هندی شدند. افزون بر این؛ دانشمندان و اطبای ایرانی سهم ویژه ای را در تلفیق طب اسلامی با طب هندی داشته و به نحو مطلوبی، در معرفی و دفاع از طب هندی کوشیدند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Indian medicine and the role of Iranians in its transition to Islamic era

نویسنده [English]

  • hamid kavyani pouya

Associate Professor, Department of History, Shahid Bahonar University, Kerman

چکیده [English]

Effective factors in the dynamics of science and publication, and the enhancement of the knowledge and achievements of a nation or civilization; is the association of scientists with each other and the exploitation of achievements and information. Meanwhile, with the range of Muslim territories and the geographical distance of the center of the Islamic caliphate with the land of India; The ambiguity in this study is based on; how Islamic medicine used Indian medicine and how Indian medicine influences the Islamic world, and what routes and methods have been transmitted. How can the Iranian people, as officials and scholars, play a role in understanding and understanding Muslims of Indian medicine in the Islamic era? With the approach to this ambiguity, by studying existing documents and evidence and analyzing historical sources information, the present researched achieved to this results: Thus, with Muslim rule in the Sassanid kingdom, Hindu medicine, were attracted to the Muslims; together with Iranian scholars. of course, Iranian ministers and medicine had a special contribution to combining Islamic medicine with Indian medicine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indian medicine
  • Islamic medicine
  • Iran
  • Iranian physicians
  • Barmakids