نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران

10.22111/jsr.2020.32079.2003

چکیده

تلاش هند برای تبدیل‌شدن به یک قدرت اقتصادی توسعه‌یافته در سطح جهانی باعث شده تا هند رویکرد فعالی در دیپلماسی اقتصادی خود اتخاذ کند، چرا که تداومِ بخشی از رشد و توسعه اقتصادی هند به دیپلماسی اقتصادی آن وابسته است. لذا هند نیازمند است تا اولویت‌های مشخصی برای دیپلماسی اقتصادی خود تعریف کند. مقاله حاضر به بررسی اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی هند در راستای تداوم توسعه اقتصادی هند می‌پردازند و اینکه این اولویت‌ها چه تأثیری بر روابط اقتصادی هند با ایران دارند. روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده‌ها به‌صورت اسنادی است. چارچوب مفهومی به کار برده شده در این پژوهش دیپلماسی اقتصادی است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی هند تأمین امنیت انرژی، تسهیل جریان کالا و خدمات، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ارتباط و استفاده از نیروی کار هندی مقیم خارج از کشور است و هند برای تحقق بعضی از این اولویت‌ها از جمله تأمین امنیت انرژی و افزایش تجارت و تسهیل ترانزیت کالا به همکاری با ایران نیازمند است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

India’s Priorities in Economic Diplomacy and Its Effect on Economic Relations with Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Sanaei 1
  • hadi narouei 2

1 Assistant Professor, Faculty of Political and Economic Sciences, Shahid Beheshti University, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Master student of the Department of Political Science and International Relations, Shahid Beheshti University of Tehran

چکیده [English]

India's quest to become a world-class developed economic power has enabled India to take an active approach in its economic diplomacy, as part of India's continued economic growth and development depends on its economic diplomacy. So India needs to set clear priorities for its economic diplomacy. This paper examines the priorities of India's economic diplomacy in order to sustain India's economic development and how these priorities have an impact on India's economic relations with Iran. The research method used in this study is descriptive-analytical and data gathering is documentary. The conceptual framework used in this research is economic diplomacy. The results show that India's most important economic diplomacy priorities are energy security, facilitation of flow of goods and services, attracting foreign direct investment and communication and utilization of overseas Indian labor force, and India to fulfill some of these priorities including Energy security and increased trade and facilitating transit of goods require cooperation with Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Indian
  • Economic development
  • Economic Diplomacy