نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22111/jsr.2020.24744.1759

چکیده

امروزه استقبال از صنایع دستی بومی در نزد جوامع نشان می دهد که سودآوری و تعامل موثر کالا و خدمات با مشتری در گرو برقراری ارتباطی است که از محتوای مفهوم دار فرم و بهره گیری از متریال بومی ایجاد می گردد. پژوهش پیش رو در نظر دارد تا با بررسی نقش موثر هنرهای دستی بومی هند در ایجاد الگوهای ماندگار، از قابلیت پایداری آن در جهت بهره گیری در فرآیند طراحی محصولات امروزی استفاده نماید. سوال اصلی طرح شده در مقاله عبارت است از اینکه: الگوهای شکل گیری و تولید بافته های سنتی هند چه سهمی در انطباق بر اصول طراحی پایدار داشته است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و از نمونه های موردی جهت نتیجه گیری و تسری آن به نمونه های مشابه در صنعت استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که احیای فرآیند طراحی و تولید بافته های سنتی، در بازتولید محصولات عصر حاضر کاربرد داشته و در طراحی پایدار محصولات مدرن امروزی موثر واقع گشته است. از طرفی این محصولات از سوی مشتری نیز مورد قبول قرار گرفته و در نتیجه برای صاحبان صنعت توانسته سودآوری لازم را کسب نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Indigenous Handicrafts in explaining the Design of Sustainable Industrial goods: A case study on Traditional Indian Handloom Fabrics

نویسنده [English]

  • Forough Amoian

Department of Arts & Crafts, Faculty of Arts& Architecture, University of Mazandaran

چکیده [English]

Today, the widespread use ofindigenous handicrafts incommunities shows that the profitability and effective interaction of goods and services with the customer depend on the establishment of a relationshipas a conceptualized content of form and the use of indigenous materials. The present study intends to use the sustainability of the Indian handlooms in the design process of modern products by examining the role of indigenous Indian handloomsin creating sustainable patterns. The main research question is about the role of the formation and production patterns of Indian traditional handlooms in the principles of sustainable design. The research method in this research is descriptive-analytic and case studies are used to make conclusions and generalizethe results to similar samples in the industry. The results of this study show that the revival of the design and production process oftraditional handloomshas been used to reproduce the products of the present day and has been effective in the sustainable design of modern products. Moreover, these products have been accepted by the customer and as a result, have been able to provideadvantagesfor the industry owners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Industrial design
  • Traditional design
  • Indian handlooms