نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان

چکیده

داشتن سلاح گرم یک نیاز جدی در نظام سنتی حاکم بر سیستان و بلوچستان بود که وقوع انقلاب مشروطه، جنگ جهانی اول و شرایط حاکم بر منطقه، این نیاز را تشدید کرد. موضوعی که، نگرانی بریتانیا را در پی داشت. بریتانیا که پیش از شروع جنگ جهانی اول برای دفاع از هند که تاج سر مستعمراتش محسوب می شد طرح ایجاد منطقه حائل اطراف هند را در دستور کار سیاست خارجی اش گنجانده بود، در اواخر جنگ، با وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه برای ممعانت از رسوخ آموزه های مارکسیستی به کشورهای دیگر تلاش می نمود. بر این اساس، مناطقی مانند سیستان و بلوچستان در چارچوب منافع انگلستان و کشورهای رقیبش در کانون این رقابت ها قرار داشتند. این تحولات باعث شد موضوع داشتن سلاح گرم و داد و ستد و حتی قاچاق اسلحه در سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و سوق الجیشی اش به مقوله ای پر اهمیت تبدیل شود. با توجه به این مسئله پرسشی که این مقاله سعی می کند پاسخی برای آن بیابد این است که: روند داد و ستد اسلحه در سیستان و بلوچستان در این مقطع زمانی چگونه بوده و چه پیامدهایی بدنبال داشته است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the causes of the increase in arms trade in the border areas of Iran and India from 1285 to 1305 AH and the role of foreign governments in it

نویسنده [English]

  • Abbas Oveisi

Assistant Professor of History in PNU

چکیده [English]

having a firearm was a serious need in the traditional system that ruled Sistan and Baluchestan, which was exacerbated by the Constitutional Revolution, World War I, and the conditions in the region. This was a matter of concern to Britain. Britain, which had included a plan to create a buffer zone around India on its foreign policy agenda before the outbreak of World War I to defend India, which was considered the crown jewel of its colonies, was late in the war with the Bolshevik Revolution in Russia which sought to promote marxism to other countries. Accordingly, regions such as Sistan and Baluchestan were at the center of this competition within the interests of Britain and its rival countries. These developments made the issue of having firearms trade and even arms trafficking in Sistan and Baluchestan an important issue due to its geographical and strategic location. Given this, the question that this article tries to answer is: What was the trend of arms trade in Sistan and Baluchestan at this time and what were the consequences?

کلیدواژه‌ها [English]

  • arms smuggling
  • Sistan and Baluchestan
  • Afghans
  • Baloch
  • Britain