نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة کارشناسی ارشد رشته ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار رشته ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول)

چکیده

مردمان ناحیه کوهستانی شرق افغانستان تا یکصد سال پیش، دارای فرهنگ هندوایرانی و ایدئولوژی مبتنی بر دامداری بودند. این آریایی‌ها، که سرزمین شان از طرف مسلمانان، کافرستان و بعد از ورود اسلام نورستان خوانده شد، آخرین بازمانده از باورها و آیین های آریاییان باستان بوده‌اند که بدلیل شرایط جغرافیایی و اجتماعی تا یک سده اخیر در این دیار باقی مانده‌اند. انها به زبانهای مختلف هند و اروپایی سخن می‌گفتند و دارای جنبه هایی از مذاهب هند و آریایی بودند. در این پژوهش ضمن پرداختن به کلیات تاریخی و ریشه قومیتی نورستانیان، طرحی کلی از پرستش خدایان مختلف و ارتباط آنها با فرهنگ عظیم هند و ایرانی و سیر تحولات احتمالی در این نظام اعتقادی با نگاهی به نظریه دومزیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابر این سوال اصلی این خواهد بود که آیا می‌توان خدایان این کافران و باورها آنها را در طرحی همانند نظام پانتئونی دمزیل مطرح کرد؟ رابطه این باورها با نظام عقیدتی هند و ایرانی چگونه قابل تبیین است؟ اهمیت این پژوهش در این است که فرهنگ و عقاید این مردم می‌تواند نمایانگر زندگی اجتماعی و دینی آریاییان کهن هند و ایران باشد. پژوهش حاضر با ابزارکتابخانه‌ایی و با روش تطبیق وتحلیل داده‌ها صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The religious system of the last Aryan survivors in Kafirstan of Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Fazlullah Niazee 1
  • khalil hakimifar 2

1 Graduated from Sistan and Baluchestan University with a Master's degree in Religion and Comparative Mysticism

2 Assistant Professor of Religion and Comparative Mysticism, Sistan and Baluchestan University

چکیده [English]

Until one hundred years ago, the people of the mountains of eastern Afghanistan had an Indo-Iranian culture and a livestock-based ideology. These Aryans, whose land was called Kafiristan by the Muslims, were called Nuristan after the advent of Islam. They were the last believers and practitioners of the ancient Aryan religions, who remained in this land until the last century due to geographical and social conditions. They spoke different Indo-European languages and had aspects of Indo-Aryan religions. In this research, first the history and ethnic roots of Nuristanians are discussed. Then, a general outline of the worship of different gods and their relationship with the great Indo-Iranian culture and garlic is examined by looking at Domzil's theory. So the main question will be whether these gods can be placed in a system like the Pantheon of Demzil? What is the relationship between these beliefs and the Indo-Iranian ideological system? The importance of this research is that the culture and beliefs of these people can reflect the social and religious life of the Indo-Iranian peoples. The present research has been done by using library resources and by comparative and analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • infidels
  • Aryans
  • Afghanistan
  • Nuristan
  • beliefs and rituals