جایگاه تیرتهنکره ها در اندیشه دینی آیین جین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ادیان و عرفان پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد گروه ادیان و عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

آیین جین از ادیان کهن هند به شمار می رود که دیدگاه غیرخداباوری در بین مکاتب و باورهای هندی داشته و توانسته در سرزمین هند جایگاه خاص خود را تا کنون بدست آورد. یکی از باورهای مهم این دین اعتقاد به تیرتهنکره است که جایگاه مهمی را در این آیین به خود اختصاص میدهد که پرستش و سرسپردگی به تعالیم آنان در نجات روح از بند اسارت سمساره موثر میباشد. تیرتهنکره ها که در جهان میانه امکان زیست و ظهور آنها مهیاست بر پایه یک نظم و هنجار کیهانی به جهان فراخوانده می شوند، هنجاری کیهانی، ازلی و ابدی(بی آغاز و بی انجام). بررسی بیشتر در این مورد نشان می دهد که نوعی نگاه جبرگرایانه بر کل تاریخ کیهانی جینه سایه افکنده است. این پژوهش رهیافتی جدید است به یکی از باورهای ادیان بومی هند و یکی از اساسی ترین آموزه های آنها یعنی تیرتهنکره ها که شناخت آن کمک شایانی به فهم این مطلب می کند که ایشان بنا بر استعداد روحی کرمه ای و با سعی و اهتمام فردی به درجه ی علم مطلق و سرانجا م به مکشه دست یافته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of Tirtankara in the religious though of Jain

نویسندگان [English]

  • sayyes saeid reza montazery 1
  • vahid pezeshki 2
1 Assistant Professor, Department of Religions and Mysticism, Farabi Campus, University of Tehran
2 M.Sc. Department of Religions and Mysticism, Qom University of Religions and Religions
چکیده [English]

Jainism is one of the ancient and indigenous religions of India, which was originally founded by the first Tirthankara called Varishbeh or Raishbeh and After her, 23 other Tirthankara appear, the last of which is the Mahavira of Buddhist ascetics in the fifth century BC. Recognizing and practicing Tirthankara has a high status among the followers of Jain, and although the Jains claim to have been billions of years ago, the relatively long biographies of each Tirthankara and their previous lives are provided in Jain texts. In addition, in their temples there are adorned statues of arrows that attention and meditation on them is part of their worship rituals. In this article, due to the importance of Tirthankara, only this issue has been addressed and a comprehensive summary of Jainism cosmology related to the geography of Tirthankara and the brief reference to the life of Jain-index Tirthankara has been provided. Also, their previous and current mental and physical condition, how they achieved the position of archetype, their similarities and saving or sucking a Tirthankara from the cycle of reincarnation are other issues in the present article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tirtankara
  • middle world
  • mahavidya. ksatra