نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانش آموخته رشته علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22111/jsr.2022.40850.2228

چکیده

هند به دلیل داشتن ویژگی‌های منحصر به فرد، همچون منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی سیاسی، تنوع فرهنگی و تجربه‌های تاریخی، برای هر پژوهشگری از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که جامعه هند تصویری از ناهمگونی و تضاد خواسته‌ها، تمایلات مذاهب و فرهنگ‌ها می-باشد. پیروان ادیان از جمله مسلمانان در ساختار هند نقش بزرگی دارند، شخصیت هایی مانند دکتر ذاکر حسین، فخرالدین علی احمد و ابوبکر زین‌العابدین عبدالکلام، در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری هند را به عهده داشتند. با قدرت گرفتن حزب ملی هندو "بهارتیا جاناتا" به رهبری "نارندرا مودی" در سال 2014 درگیری‌های فرقه‌ای بین مسلمانان و هندوها شدت گرفت. این خشونت‌ها اعتبار هند را در دنیا به عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی خدشه‌دار کرده و سؤالات جدی راجع به وضعیت دموکراسی این کشور ایجاد می‌کند. نتایج این پژوهش، در پاسخ این سوال که علل خشونت گروه‌های افراطی علیه مسلمانان هند کدامند؟ نشان می‌دهد آنچه در جامعه هند تعامل بین مسلمانان و گروه‌های افراطی را بر هم زده از یک سو نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی درون جامعه هند و ازسویی دخالت عوامل خارجی در دامن زدن به این اختلافات است. این مطالعه با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری مستندات کتابخانه‌ای به بررسی علل مختلف ایجاد خشونت‌ها در هند پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Roots of Conflict between Extremist Groups and Muslims in India

نویسندگان [English]

  • parvizreza mirlotfi 1
  • saeed Mohammadisadegh 2
  • Mahin gholamian 3

1 Assistant Professor of Political Science, Zahedan University of Medical Sciences

2 Assistant Professor of Social Sciences Dept, Sistan and Baluchestan University

3 Graduated in Political Science, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

India is of great importance to any researcher due to its unique characteristics, such as natural resources, geopolitical location, cultural diversity and historical experiences; Because Indian society is a picture of the heterogeneity and conflict of desires, tendencies of religions and cultures. Followers of religions, including Muslims, play a major role in the structure of India, with figures such as Dr. Zakir Hussain, Fakhruddin Ali Ahmad and Abu Bakr Zinat al-Abidin Abdul Kalam, during different periods of Indian presidency. Sectarian clashes between Muslims and Hindus intensified with the rise to power of the Narendra Modi Hindu National Party led by Narendra Modi in 2014. The violence undermines India's reputation as the largest democracy in the world and raises serious questions about the state of democracy. The results of this study, in response to the question of what are the causes of violence of extremist groups against Indian Muslims? It shows that what has disrupted the interaction between Muslims and extremist groups in Indian society is, on the one hand, the economic and social inequalities within Indian society and, on the other hand, the involvement of external factors in fomenting these differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extremist groups
  • Bharatiya Janata Party
  • Muslims
  • India