نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه امام حسین (علیه السلام)

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ظرفیت تقریب اهل سنت طریقتی شبه قاره هند در جهت افزایش قدرت نرم انقلاب اسلامی است که با تمرکز بر پاکستان و اعتقاد به محبت اهل بیت (ع) صورت گرفته است.شیوه پژوهشی کارعلاوه بر مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه عمیق یا روش نخبگی با 11 نفر از صاحب نظران ایرانی و پاکستانی و مطالعات کتابخانه ای و میدانی جهت غنی سازی جستار حاضر بوده است.یافته ها حاکی از آن است که " محبت اهل بیت علیهم السلام" نزد طریقت های چهارگانه چشتیه، سهروردیه، قادریه ونقشبندیه دارای اهمیت فراوان و برای توسعه قدرت نرم جمهوری اسلامی در شبه قاره از جمله پاکستان بستر مناسبی ایجاد کرده است. اصرار بر رسانیدن سلسله خرقه به اهل بیت (ع)، احترام فراوان به سادات ، نقل قول و تمجیدها از ائمه معصومین (علیهم السلام)، جواز زیارت و توسل و استغاثه و شفاعت آنان از جمله برون دادهای این اعتقاد به مثابه ظرفیت اعتقادی در جهت گسترش دایره عملکردی و گفتمانی انقلاب اسلامی است . براین اساس دستگاه های متولی با فهم درست از این عمق راهبردی گفتمانی فرصتی برای آنان فراهم می شود که به ارتقاء جایگاه منطقه ای ایران و نیز تعالی و تامین متقابل منافع دو همسایه کمک نمائید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pakistani Sunni Belief Capacity to Increase the Soft Power of the Islamic Revolution (Case Study: "The Love of the Ahl al-Bayt)"

نویسندگان [English]

  • mohamad behzad 1
  • abdolvahed bameri 2

1 Assistant Professor, Department of Islamic Education, Imam Hussein University (as)

2 Assistant Professor of Islamic Education, Sistan and Baluchestan University

چکیده [English]

The purpose of the present study is to examine the capacity of Sunnis to approach the Indian subcontinent in order to increase the soft power of the Islamic Revolution, focusing on Pakistan and believing in the love of the Ahl al-Bayt (as). Deep or elite method with 11 Iranian and Pakistani experts and library and field studies to enrich the present has been present. Naqshbandiyya is of great importance and has created a suitable platform for the development of the soft power of the Islamic Republic in the subcontinent, including Pakistan. Insisting on delivering the cloak chain to the Ahl al-Bayt (PBUH), great respect for Sadat, quotes and praises from the Imams (PBUH), permission for pilgrimage, recourse, supplication and intercession, including the output of this belief as a capacity of belief in To expand the functional and discourse circle of the Islamic Revolution. Accordingly, the responsible agencies, with a correct understanding of this strategic depth of discourse, will be given the opportunity to help promote Iran's regional position as well as the excellence and mutual security of the two neighbors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Pakistan
  • Sufism
  • love of Ahl al-Bayt (PBUH)