نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ (نویسنده مسئول)

چکیده

در طول قرنها، پوشاک ایرانیان نظر جهانیان را به خود جلب کرده است و از سویی دیگر پوشاک هندیان نیز با خصوصیاتی مشابه، دارای تنوع و زیبایی انکار ناپذیری است. در طول قرن های متمادی گروه های مختلفی از جمله علما، دانشمندان، هنرمندان، صوفیان و تجار از ایران راهی هند و باعث تحولات مثبتی در زمینه های مختلف اعم از اشاعه علم ، فرهنگ و هنر در آن دیار شدند. از جمله ایرانیانی که به صورت گروهی وارد هند شدند می توان به مهاجران گیلانی اشاره کرد که در پست های مهم و کلیدی منصوب گردیدند. این تحقیق به منظور دست یابی به این سوال که ایرانیان علاوه بر اشاعه علم و فرهنگ و هنر و مذهب ، نوع پوشاک و عادات پوشش خود را نیز اشاعه داده اند؟ صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نوع بنیادی است که به روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه پوشاک باستانی و سپس شناسایی عناصر مشترک بین پوشاک گیلانیان و راجستانیان پرداخته است. اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که مشترکات زیادی در پوشاک و تزئینات لباس آنان وجود دارد که یکی از دلایل مهم این مشترکات، پس از حضور ایرانیان، مخصوصاً گیلانیان در دربار هند و اشاعه فرهنگ ایرانی به ظهور رسیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study between Women’s Clothing in North of Iran (Gilan) and North of India (Rajasthan)

نویسنده [English]

  • parvaneh Ghasemian Dastjerdi

Assistant Professor, Department of Art and Architecture, University of Science and Culture

چکیده [English]

Over the centuries, Iranians' clothing, has attracted the attention of the world. Indian clothing also has an irrefutable variety and beauty. Between the fifteenth and eighteenth centuries, various groups, including, scholars, artists, Sufis, and merchants from Iran, came to India and brought about positive developments in various fields, including the spread of science, culture and art. Among Iranians who joined India in a group, Gilani immigrants were appointed to key posts. The research has tried to address only one region in each country that has long-standing garments and features of proximity to ancient women's apparel. Also, by studying clothing and then identifying common elements between Gilani and Rajasthani garments during the fifteenth and eighteenth centuries, the common garments of these two regions has analyzed . The present study is a descriptive-analytic study that the women of Gilan and women in Rajasthan have been studied comparatively. The information obtained shows that there are many similarities in their garments, including clothing and clothing accessories. One of the main reasons for these commons is the presence of Iranians, especially Gilani people in the Indian court, and the spread of Iranian culture in that centuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • India
  • Gilan
  • Rajasthan
  • Women's clothing