دوره و شماره: دوره 11، شماره 36، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-268 
7. تحلیل تطبیقی وضعیت نابرابری جنسیتی در کشورهای شبه‌‌قاره هند

صفحه 141-156

نادر شوهانی؛ برهان ویسی ناب؛ سهراب امیریان؛ محمد حسن یزدانی


9. معرفی نسخه‌‌خطی منظومة «گُل افشان» اثر کاهی کابلی

صفحه 175-194

محمد رضا عبدی؛ محمدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی