دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، پاییز و زمستان 1397 

مقاله پژوهشی

2. نقد دیدگاه حسن الدین احمد پیرامون نماد

صفحه 25-42

حسین خاکپور؛ علیرضا حیدری نسب؛ عبد الغنی کردی


8. ستی، شکلی از مرگ‌های آیینی متوالی

صفحه 139-158

سوسن فیضی گیلانده؛ محمد رضا روزبه؛ علی حیدری


10. ترکیبات خاص در غزلیات بیدل دهلوی

صفحه 177-194

فاطمه مشایخی؛ احمد حسنی رنجبر؛ علی اصغر حلبی


11. نقش شاهزادگان صفوی در دربار مغولان هند

صفحه 195-214

حمیده ملک پور افشار؛ عباس سرافرازی