دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، زمستان 1393 

مقاله پژوهشی

1. نقد عقلانیت در مثنوی مولانا وکلیات اقبال لاهوری

صفحه 7-34

محمد بهنام فر؛ پرویز درویشی؛ ابراهیم محمدی