دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 1-239 

مقاله پژوهشی

1. نهضت اصلاحی راما کریشنا و شاگردش ویوکانندا در هند

صفحه 9-28

محب علی آبسالان؛ محمد مهدی توسلی؛ محسن شهابی


2. بررسی و تحلیل استعاره در دیوان شاپورتهرانی

صفحه 29-50

حسین اتحادی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی


5. جلوه‌های عرفان نظری در حماسه‌های منظوم فارسی رامایانا

صفحه 91-112

پریسا سلطانی؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمد خدادادی


6. معرفی و تحلیل ساختی اختتام مثنوی، اثر مفتی الهی بخش کاندهلوی

صفحه 113-136

نصیر احمد سیدزاده؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی


10. بررسی تطبیقی ماهیت دنیا و پیوند آن با رنج در اسلام و آیین بودایی

صفحه 193-212

سید محمد حسین موسوی؛ فیاض قرایی؛ محمد حسن رستمی؛ سید حسین سید موسوی


12. پزشکان ایرانی در دربار گورکانیان هند

صفحه 239-263

رضا واثق عباسی؛ حمید شمس الدین