دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 1-146 
3. تحول سیاست خارجی هند

صفحه 25-50

احمد جانسیز؛ محمد تقی زاده انصاری؛ سجاد بهرامی مقدم


4. نگاهی به زندگی، دست‌نویس‌ها و سروده‌های اکسیر اصفهانی

صفحه 51-68

محمدمصطفی رسالت‌پناهی؛ مژگان محمدی؛ حسین قربانپور آرانی


5. تحلیل‌ حقوقیِ عوامل اقتصادی جرم

صفحه 69-90

داود سعیدی؛ امیر حمزه سالارزایی؛ محمد رضا کیخا


6. ضرورت تصحیح دوبارة دیوان امیر خسرو دهلوی

صفحه 91-106

غلام رضا مست علی پارسا؛ حمیدرضا حافظیان